Fameus immunoloog naar UU

Nieuws | de redactie
5 juni 2012 | Hidde Ploegh is nu ook professor in Utrecht. De vermaarde immunoloog van MIT en Harvard wordt 'profileringshoogleraar' aan UU en UMC. Hij zoekt virussen die het immuunsysteem ontduiken, baanbrekend op het snijvlak van geneeskunde, diergeneeskunde en bètawetenschap.

Hij is daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in hetzogenaamde MHC-molecuul (major histocompatibility complex). Datspeelt een sleutelrol bij het herkennen van virussen door hetafweersysteem. Daarom gaat professor Ploegh zal zich in Utrechtbezighouden met onderzoek naar infecties door virussen, bacteriënen parasieten. Onder meer naar bacteriële toxinen en manierenwaarop virussen het immuunsysteem ontduiken.

Ploegh zal ook bijdragen aan onderwijs voor bachelor- enmasterstudenten en promovendi. Zijn leerstoel heet ‘Biochemistry ofHost-Pathogen Interactions’.

De Nederlandse geleerde studeerde in Groningen en promoveerde inLeiden. Daarna werkte hij onder meer in Keulen, Duitsland, en bijhet Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam. Daarna vertrok Ploeghnaar Amerika. Eerst naar het Massachusetts Institute for TechnologyMIT, later naar Harvard Medical School. Sinds 2005 werkt hij aanhet Whitehead Institute for Biomedical Research als Professor ofBiology. Ploegh is correspondent voor de KNAW en lid van deAmerican Academy of Arts and Sciences.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK