Feedback ook tussen docenten

Nieuws | de redactie
7 juni 2012 | We weten veel van feedback in het onderwijs, denken we. Maar zo’n 95% van de onderzoeken gaat over feedback van leraren aan leerlingen. Die van docenten is onontgonnen gebied. Marieke Thurlings promoveert er nu op aan de OU.

Doorgaand en complex proces

Wat is feedback? “Feedback is eigenlijk de hele dialoog tusseniemand die een probleem aandraagt en anderen die daar iets overzeggen, met het doel de situatie te verbeteren. Het is niet: ‘ikgeef jou feedback en dat is het dan’. Het is een doorgaand encomplex proces, waarbij allerlei aspecten een rol spelen,” zegt Thurlings naar aanleiding van haar onderzoek .

Zo’n complex proces kan het beste onder leiding van eenprocesbegeleider die ingrijpt of aanmoedigt als dat nodig is. Dieprocesbegeleider heeft een grote invloed, zo blijkt uit hetonderzoek. Thurlings heeft het feedbackproces onderzocht aan dehand van het Video Intervisie Peer coaching-model (VIP) dat doorhet Ruud de Moor Centrum is toegepast op scholen. In dat modelvormen videobeelden van lerarengedrag de basis voor onderlinge(peer) coaching.

Doelgericht, specifiek en neutraal

De promovenda ontwikkelde een observatie-instrument om teonderzoeken wat feedback effectief maakt en welke dimensies daarbijeen rol spelen. Ook wilde ze weten of de geobserveerde effectievefeedback ook zo ervaren wordt door degenen die de feedback gekregenhebben. Dat laatste blijkt meestal het geval te zijn. “Als iemandobjectief gezien goede feedback heeft gekregen, wordt dat door deervaringen van die persoon bevestigd. En andersom. De theorie wordthier door de praktijk ondersteund.”

Wanneer is feedback dan effectief? Als die doelgericht,specifiek en neutraal is. Ofwel: niet afdwalen van het onderwerp,concreet blijven en waardeoordelen vermijden. Het werkt beter alsde feedbackgever open vragen stelt, oplossingsgericht is, luistert,samenvat en doorvraagt en de feedbackvrager in zijn waarde laat.Valkuilen zijn: de ander niet laten uitpraten, negatieve oordelenuitspreken en voorbeelden uit eigen ervaring aanhalen.

Weinig verschil met leerlingfeedback

Thurlings concludeert dat gelijktijdige aanwezigheid (ookonline) van deelnemers een positieve invloed heeft opfeedbackprocessen. Ook vermoedt ze dat mondelinge feedback beterwerkt dan geschreven feedback. Dit moet overigens nog verderonderzocht worden. Goede feedback van leraren onderling verschiltniet veel van feedback van leraren aan leerlingen, al is de relatietussen leraren meer gelijkwaardig.

Tot slot concludeert ze dat de professionele ontwikkeling vanleraren versterkt wordt als scholen het leraren systematischmogelijk maken om elkaar feedback te geven. “Ga ermee aan de slag,leraren. En scholen: geef daar ruimte en tijd voor. Het vraagt watinvestering maar levert wel veel op.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK