Finse diensten leerzaam

Nieuws | de redactie
11 juni 2012 | Leren van Finland blijft stimulerend. Wat is bijvoorbeeld het geheim van hun innovatieve aanpak in de dienstensector, net als in Nederland 70% van de economie? En waarom lukt het toch maar mondjesmaat publieke diensten te innoveren? “Dikwijls een gebrek aan visie over wat er in de toekomst nodig is.”

De AWT bracht een werkbezoek om juist op dit terrein lessen tetrekken voor het beleid in ons land op het gebied van wetenschap,innovatie en technologie. Enkele van die lessen zijn:

1] Volgens Finse innovatiebeleidsmakers zijn veranderingen aan bestaande beleidsinstrumenten geeneffectieve ondersteuning bieden voor diensteninnovatie. Debeoordelingscriteria voor een diensten-innovatie project zijn heelanders dan voor een technologie gedreven R&D project.

2] Ook vraagt het andere expertise aan de kantvan de beoordelaars van projecten. Voor Tekes betekende dit dat zijzich als organisatie blijven door ontwikkelen met het opzetten vannieuwe programma’s met nieuwe beoordelingscriteria, die ookregelmatig herzien worden. Ook moest de organisatie nieuwe mensenaantrekken, bijvoorbeeld met een achtergrond in degammawetenschappen.

3] Het blijkt ook in Finland erg moeilijk om depublieke sector daadwerkelijk aan te zetten tot innovatie. VoorFinse beleidsmakers is duidelijk dat de noodzakelijke vernieuwingvan de publieke sectoren bijdraagt aan de innovativiteit enproductiviteit van de hele economie. Innovatie is dan ook eenhorizontaal beleidsthema, ook voor de publieke diensten zelf.

4] Toch is het ook in Finland moeilijk ompublieke organisaties te bewegen om data openlijk beschikbaar testellen, of daadwerkelijk innovatiegericht in te kopen. Tekesconstateert bij publieke organisaties dikwijls een gebrek aan visieover wat er in de toekomst nodig is, en daarmee het besef datwezenlijke vernieuwing van de publieke dienstverlening noodzakelijkis. De Finse Research & Innovation Council geeft aan dat hetbelangrijk is dat hier op het hoogste niveau aandacht voor is enbespreekt deze thema’s rechtstreeks met het Finse kabinet.

Het volledige verslag met waarnemingen, gesprekken en lessenleest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK