Fusie na Dijkgraaf

Nieuws | de redactie
22 juni 2012 | Twee toonaangevende conservatoria gaan samen. Codarts en het KC gaan met hun dansacademies en kunstopleidingen als één hogeschool verder. Veerman en Dijkgraaf worden uitgevoerd.

De Rotterdamse en Haagse kunstclusters zijn elk op zichwereldtop in verschillende disciplines van het KUO. De reputatievan ons land op terreinen als de Oude Muziek, Klassieke Zang,Orkest en Wereldmuziek, Klassieke Dans, Choreografie, Moderne Dansen dergelijke is mede geborgd door de hoge kwaliteit die hierdoorgegeven en gevormd wordt bij talenten uit heel de wereld.

Conclusies uit Dijkgraaf

Recent lieten cijfers van het CPB en OCW nog zien hoezeerzich dit ook economisch ‘uitbetaald’ voor Nederland als cultureelcentrum en kennisnatie.

De twee hogescholen hebben samen de consequenties getrokken uithet advies van de Commissie-Dijkgraaf die als ‘springplank’ is gaanfunctioneren voor Veerman en de zijnen voor heel het HO-bestel. Menzet in op scherpe keuzes en investeringen in de hoogste en duurzamekwaliteit van het aanbod in beide steden. Daarbij zullenherverkaveling van disciplines en studies en wederzijdseversterking van kwaliteit centraal staan.

De efficiëntieopbrengsten en de nog grotere wereldwijdeattractiviteit door zulke keuzes zullen geherinvesteerd worden,vooral in een verdere versterking van het aanbod vanmasteropleidingen. Daarbij kunnen de twee als één hogeschool ookgrote interdisciplinaire artistieke projecten en lectoratenimpulsen geven.

Kunsteducatie in de grote stad

Tevens zal de rol van het HBO voor de kunsteducatie in degrootstedelijke omgeving hiermee een belangrijke versterking kunnenkrijgen. Dat laatste was in het Rapport-Dijkgraaf als één van dewegzakkende prioriteiten in het onderwijs aan de kaak gesteld enmet nadruk tot nieuw leven gewekt.

De docenten aan de gefuseerde hogeschool zullen nog meer danvoorheen met hun kwaliteit en reputatie het kunstonderwijs in onsland reliëf kunnen geven. Met mensen als Jirí Kylián, Roberta Alexander, Ton Koopman en Jan Kooijman zijn namen van verschillendegeneraties en kunstrichtingen aanwezig met grote faam enuitstraling. De fusie kan meteen bijdragen aan het fundamenteeloplossen van de bestuurlijke crisisdie bij Codarts de laatste tijd de organisatie onder druk hadgezet.

Hoezeer deze samenwerking kan slagen, mits scherp aangestuurdconform de lijnen uit Dijkgraaf bleek al in 2011. Het grotegezamenlijke project rond de uitvoering van de Gurrelieder onderleiding van Reinbert de Leeuw werd één van de hoogtepunten uit derecente muziekpraktijk van ons land.

Op zoek naar een titel

U leest hier het interview van ScienceGuidemet de stersopraan Melanie Diener over haar belevenissen gedurendede repetities en het bijzondere onderwijstraject dat dit projectvoor vele honderden studenten van de beide hogescholen kon bieden.Op deze basis willen zij verder, binnenkort met een groot projectrond het werk van Luciano Berio.

De nieuwe hogeschool heeft nog geen naam. Men wil de brandingvan Codarts, KABK en KC niet kwijt, maar zoekt nog naar eengezamenlijke ’titel’. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK