Het belang van eScience in de chemie

Nieuws | de redactie
19 juni 2012 | eScience is essentieel in de hedendaagse wetenschapspraktijk. Zo ook in de chemie waar grote hoeveelheid data verwerkt moeten worden. Op de ‘International Chemical Design & Discovery Course’ vertelt Cambridge-onderzoeker prof. Peter Murray-Rust over de rol van eScience voor de chemie.

Op 22 juni aanstaande komen wetenschappers in de scheikundebijeen in Nijmegen voor een congres over de rol van geavanceerdetechnologieën voor hun discipline. Prof. Peter Murray-Rust is éénvan de keynote speakers. Murray-Rust is al enkele jaren eenleidende wetenschapper in het veld van eScience en het gebruik voorde chemie. Hij is werkzaam op het Unilever Centre for MolecularScience Informatics en de University of Cambridge

Op het congres wordt stilgestaan bij het groeiende belang vantechnologische tools in chemisch onderzoek. De ontwikkelingenzorgen voor een veranderingen van de onderzoekspraktijk nu dehoeveelheid informatie zo groot is dat de wetenschap zich moetaanpassen of anders verdrinkt in de data.

Op de ‘International Chemical Design & Discovery Course’ diegisteren is begonnen wordt stilgestaan bij deze vraag metverschillende sprekers uit het veld en workshops rond deverschillende onderwerpen. Naast Peter Murray-Rust, zullen ookwetenschappers van het Nederlandse NIZO Food Research en enkelegrote onderzoeksinstituten uit Engeland en Duitsland aanwezigzijn.

De keynote van prof. Peter Murray-Rust vindt plaats op 22 juniom 9.00 op de Radboud Universiteit in Nijmegen in het Huygensgebouwop de Heyendaalseweg 135 en is door iedereen vrij te bezoeken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK