Hogeschool op omvallen?

Nieuws | de redactie
15 juni 2012 | OCW noteert dat een HO-instelling al langere tijd een beduidend financieel risico blijkt te vormen. In de antwoorden op Kamervragen over het jaarverslag van de Onderwijsinspectie geeft men aan dat hier in zowel 2010 als 2011 een zorgelijk vooruitzicht vaststelt voor de middellange termijn.

Minister Van Bijsterveldt meldt de Kamer dat “het in 2010 en2011 om één en dezelfde hogeschool gaat. Het risico betreft hetmogelijk op middellange termijn niet kunnen voldoen aan financiëleverplichtingen.”

Dat de situatie bepaald zorgelijk genoemd mag worden blijkt uitde optelsom van elkaar versterkende negatieve trends waar dezehogeschool aan onderworpen blijkt te zijn. “Dit risico is hetgevolg van relatief hoge personeelslasten als gevolg van dalendeaantallen studenten alsmede mogelijke verplichtingen voor deaankoop van een gebouw.” De naam van de hogeschool vermeldt deminister niet in haar beantwoording.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK