Knelpunten voor Centres of Expertise

Nieuws | de redactie
12 juni 2012 | De eerste Centres of Expertise zijn in het HBO van start. Publieke en private partijen trekken er samen aan innovatie, onderzoek en onderwijsvernieuwing. Jeroen van Deel (NHL) leert van zijn CoE Watertechnologie: HBO, let op knelpunten bij hun verdere ontwikkeling en impact.

Jeroen van Deel hielp mee aan het opzetten van het Centre ofExpertise Water Technology in Leeuwarden. In die hoedanigheidsignaleerde Van Deel enkele problemen waar de nieuw opgezettecentra voor moeten waken.

Proces onderbelicht

Zo moet met name de samenwerking tussen de verschillendepartners versterkt worden met oog voor de verschillende belangen enculturen. “Deze cultuurverschillen zorgen voor verschil inverwachtingen, het anders interpreteren van afspraken, etc. Eengedeelde doelstelling betekent dus nog niet automatisch een gedeeldperspectief over de route hier naar toe. In het programma en ook inde uitvoering hiervan is vooral veel aandacht voor deuitgangspunten en de doelen en resultaten. Het proces is echteronderbelicht.”

Een nieuw CoE moet dan ook geen nieuwe hogeschool worden maar”de krachten van de verschillende partners samenbrengen, zodat ersynergie ontstaat en daadwerkelijk waarde wordt toegevoegd diezonder de nieuwe organisatie niet zou zijn ontstaan. De hybridestructuur van de netwerkorganisatie heeft mijns inziens echter nogeen verbindende factor nodig die balans brengt tussen deindividuele belangen van de partners en het overkoepelende(maatschappelijke) belang van het Centre of Expertise.”

Doorgeschoten in regelzucht

Een coöperatiemodel zou in dat opzicht uitkomst kunnen biedenomdat deze de verschillende belangen samenbrengt. “Het Centre ofExpertise is ontstaan vanuit vraag, vanuit een drang totvernieuwing en het verkennen van nieuwe mogelijkheden om totmaatschappelijk effect te komen. In de opbouw van het Centre is menhet eerste jaar vervolgens doorgeschoten in het beheersen enregelen.”

Van Deel stelt dan ook dat “de roep om controle groter wordtnaar mate het programma vordert. De focus ligt hierbij sterk op deresultaten op korte termijn. Terwijl de doelstelling van een Centreof Expertise uiteindelijk in het domein van lange termijnmaatschappelijke effecten ligt. Het risico op de bouw van eencontroletoren ligt op de loer.” 

Het volledige rapport van Jeroen van Deel leest u hier

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK