Lerarenopleiding anno 2020

Nieuws | de redactie
4 juni 2012 | “In Bologna werden mensen bij elkaar gebracht die meerwaarde hadden voor de onderwijsontwikkeling. Dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt.” Zo ziet HU-collegelid Huib de Jong het resultaat van het Sirius-programma Expeditie 2020 bij de faculteit Educatie in Utrecht, dat de lerarenopleiding van de toekomst wil invullen.

Het Expeditie2020-programma op de Hogeschool Utrecht kwam tot stand in hetkader van Sirius-programma voor excellentie in HBO en WO. Op 31 meiwerden op de Faculteit Educatie de eerste resultatengetoond.

Onderwijs in 2020

Hoe ziet het onderwijs er in 2020 uit? Welke problemen enuitdagingen moeten leraren dan het hoofd kunnen bieden? Het warenslechts enkele van de vragen waar studenten in Utrecht een antwoordop trachtten te vinden.

Eén van de mensen die een uitgesproken visie heeft op hetleraarschap van de toekomst is Frum van Egmond. Zij zette deNoordwijkse school op, een nieuw onderwijsconcept gericht op detalenten en kwaliteiten van kinderen. Studenten van de HU nodigdenhaar uit om haar licht te laten schijnen over het onderwijs anno2020.

Gebruik die creativiteit

Aan de hand van enkele opdrachten liet Van Egmond zien hoe dehersenen nieuwe kennis opslaan en meest belangrijk op welke manierinformatie het meest efficiënt wordt opgeslagen. “Je leert het bestdoor informatie weer uit te leggen aan anderen. Op die manier dwingje jezelf de kennis ook helemaal eigen te maken.” Juist het gebruikvan de linker hersenhelft, de creativiteit,  wordt volgens vanEgmond veel te weinig gestimuleerd in het huidige onderwijs, en datis een gemiste kans.

Kansen die wel worden aangegrepen in het onderwijs, met namedoor jonge docenten, liggen in het gebruik van ICT-toepassingen, zoblijkt ook weer op Expeditie 2020. Jelmer Evers, docent bij hetUtrechtse UniC dat zich specifiek richt op het effectief integrerenvan deze toepassingen in het onderwijs en de communicatie metleerlingen.

Voor Evers is het in het onderwijs werken met Twitter, Facebooken meer van deze ’21st century skills’ bijna een gegeven.Interessant is dan ook het verhaal van HU-docent Hanneke Tuithof,die juist van zichzelf weinig heeft met deze toepassingen en danook leert van haar voormalige leerlingen, onder wie juist dezeJelmer Evers. Door ke leerlingen te betrekken in het leerproces,ontwikkel je je ook als leraar weer, beaamt zij.

Samen het onderwijs vormgeven

Deze vorm van co-creatie tussen docent en leerling is wat Huibde Jong ziet als de belangrijkste vrucht van Expeditie 2020. Hijbenadrukt dan ook dat er ook komende jaren intensief werk gemaaktzal worden van het Sirius-project. “We moeten beseffen dat eenstudent hier ook echt een professional in opleiding is. Zij zijnsamen met de docent co-creator in het onderwijs.”

“Alles wat we doen is dubbel,” stelt faculteits-directeur DickWolff, doelend op hoe leerzaam het onderwijsproces ook weer voor dedocenten kan zijn. “Het is ons doel hier om een deel van hetcurriculum ook weer terug te geven aan de student, zodat zij daarzelf invulling aan kunnen geven.” Met de invulling van Expeditie2020 zoals die op 31 mei werd gepresenteerd, lijkt dat in iedergeval te zijn gelukt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK