Maak uw mensen bevlogen

Nieuws | de redactie
15 juni 2012 | Werknemers kunnen bevlogen mensen worden. Hun talent en verbeeldingskracht kunnen veel meer opleveren. Daarom moet een werkgever zich focussen op mensen die wel aardig, maar niet optimaal functioneren. Een UU-dissertatie geeft verrassende inzichten.

Arbeidspsychologe Else Ouweneel beschrijft in haar proefschrifthoe “ongeveer 10% van de beroepsbevolking burn-out klachten heeft,maar met ongeveer 90% van de Nederlandse beroepsbevolking isniets ernstigs aan de hand. Deze groep is echter nietnoodzakelijkerwijs bevlogen, wat veel onbenut potentieel op dearbeidsmarkt tot gevolg heeft.”

Uit eerder onderzoek blijkt al dat bevlogen werknemers eenbetere gezondheid hebben, sneller herstellen, beter presteren, meertevreden klanten hebben en bovendien hun collega’s ‘besmetten’ methun enthousiasme. “Werknemers trainen om meer bevlogen te zijn isdus zinvol”, geeft Ouweneel aan.

Voorspellend optimisme

De arbeidspsychologe onderzocht welke individuele kenmerken totbevlogenheid leiden. “Zelfvertrouwen, optimisme en hoop blekenbelangrijke voorspellers van bevlogenheid te zijn. Maar anderefactoren zijn ook van belang: je op je gemak voelen op je werkbijvoorbeeld.” Werknemers die zich op hun gemak voelen, kunnenvervolgens onder meer gemakkelijker aan hun zelfvertrouwen bouwen.Dat leidt weer tot een verhoogd niveau van bevlogenheid.

Ouweneel ontwikkelde en evalueerde ook individuele bevlogenheidbevorderende trainingen. Deze trainingen lieten deelnemers meerpositieve emoties ervaren, waardoor ze persoonlijke hulpbronnenopbouwden. Op die manier werd getracht tevens het niveau vanbevlogenheid van de werknemers positief te beïnvloeden.

De trainingen bleken zinvol in de bevordering van (devoorspellers van) bevlogenheid: de werknemers die weinig bevlogenwaren ondervonden positieve effecten van de training. Daarbijplaatst de promovenda wel een kanttekening:

“Juist de bevlogen werknemers maakten de training vaker af, maarpositieve effecten op hun niveau van bevlogenheid bleven uit.” Erligt volgens Ouweneel daarom een belangrijke taak voor trainers enleidinggevenden om vooral de werknemers die weinig bevlogen zijn teenthousiasmeren om deel te nemen aan bevlogenheid bevorderendetrainingen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK