Megalobby in Brussel

Nieuws | de redactie
14 juni 2012 | Het gaat om ruwweg €800 miljard. 8 maal de reddingskredietlijn voor Bankia c.s., inderdaad. ScienceGuide-columnist Pieter Omtzigt mag namens de hele Tweede Kamer op de mat in Brussel om een EU-greep op pensioengelden kritisch op te vangen, liefst met een reeks andere parlementen.

Al met al geen kattedrek dus en het is dan ook niet vreemd, dat’pensioenrapporteur’ Omtzigt nauwkeurig bijhoudt wat en hoe hij indeze strijd allemaal meemaakt. Voor een gepromoveerd econometristen doorgewinterd woordvoerder financiele zaken in een parlement iszo’n klus natuurlijk ook een beetje een jongensdroom.

Zijn eerste blofg vanuit brussel leest u hier: “Op donderdag 7juni heb ik mijn eerste buitenlandse reis gemaakt alspensioenrappporteur. Natuurlijk was mijn eerste bestemming Brussel.De plek om aan de Europese Commissie ons standpunt duidelijk temaken, met Europarlementariërs te overleggen en en passant nog evende vicepremier van België te spreken.

Verwondering en bewondering

De afgelopen twee maanden hebben we als Tweede Kamer besteed omeen geslaagd symposium te houden en een officiëlestandpuntennotitie te schrijven, die in het Nederlands beschikbaaris en binnenkort ook in het Engels.

Die voorbereiding op wat nu nog slechts plannen zijn van deCommissie roept verwondering en bewondering op in Brussel. Wantnormaal zijn de nationale parlementen te laat met hun kritiek en ishun invloed klein, omdat ze niet reageren.

Na publicatie van een concept-richtlijn hebben parlementen maar8 weken om een gele kaart te trekken met 18 parlementen samen.Toevallig is dat vorige week voor het eerst in de geschiedenisgelukt en daar is men in Brussel best van geschrokken. Er is veelmensen veel aan gelegen om ervoor te zorgen dat de richtlijnen uitBrussel niet gaan vastlopen door weerstand in de nationaleparlementen.

Gesprek met Thomas Mann, nee, die andere

Vicepremier Van Quickenborne, tevens minister van pensioenen inBelgië, ontving ons en gaf aan dat de Belgische regering nog geenstandpunt ingenomen heeft over de plannen van de Commissie. Wehadden een interessant gesprek over de mogelijke gevolgen van eenrichtlijn.

In het Europese Parlement is de interesse voor pensioenen ookgroot – in een hearing gaven uiteenlopende partijen hun mening. Enmarge sprak ik met Europese collega-rapporteurs Ria Oomen en ThomasMann. Er zit gelukkig niet veel licht tussen hun zorgen en de onzeover de herziening van de IORP-richtlijn overbedrijfspensioenfondsen.  Wel lijkt er in Brussel nog eendiscussie tussen de verschillende betrokkenen gaande over de vraagwie nu over pensioenen gaat.

Tot slot een bezoek aan verschillende mensen van de EuropeseCommissie. Directeur-Generaal van Werkgelegenheid Koos Richelletoonde begrip voor de zorgen van de Tweede Kamer en maakteduidelijk dat het niet eenvoudig blijkt om de herziening van deIORP-richtlijn in het voorgenomen tijdpad te persen.

Geschrokken Commissie

Dit voorstel zou effectief leiden tot paneuropees toezicht opfondsen en omdat de impact niet duidelijk genoeg was, wordt nu eenextra studie gedaan. Dit zou er zomaar toe kunnen leiden dat hetmedio 2013 wordt voor er een voorstel ligt waarin de resultaten vanalle impactassessments zijn meegenomen.

Over de geplande Europese wetgeving voor de overdraagbaarheid,het tweede grote struikelblok voor de Tweede Kamer, is de EuropeseCommissie zich heel nadrukkelijk nog aan het beraden. Het isduidelijk dat de Commissie zowel bij de overdraagbaarheid als bijde IORP geschrokken was van de kritiek.

Al met al geen verspilde dag, als de Europese Commissie echt afzou zien van overdraagbaarheid in de richtlijn over pensioenrechtenen nog eens goed nadenkt over nut en noodzaak van herziening van deIORP-richtlijn, dan gaat het schip heel langzaam de goede kant opbewegen. We moeten echter wel heel waakzaam blijven.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK