Na Mark Halbe?

Nieuws | de redactie
21 juni 2012 | De plaatsen worden weer verdeeld in Den Haag. Lijsten worden gemaakt voor 12 september en in het geheim vooral ook voor 13 september en daarna. Wat gaat wie straks doen? Wie droomt van wat? En waar blijft Halbe Zijlstra? Zijn nieuwe baan zal nog verrassen.

Het is door niet velen nog opgemerkt, maar op Marja vanBijsterveldt kunt u op 12 september geen stem uitbrengen. Geenenkele van de CDA-bewindslieden prijkt op de lijst voor deKamerverkiezingen van die dag. Dat dit de facto een einde betekentaan haar Haagse loopbaan, wilde de minister van OCW tegenoverScienceGuide allerminst bevestigen. Integendeel, zo bleekuit haar verbaasde reactie op die voorzichtige conclusie uit deCDA-kieslijst.

Boris, Tanja, Anne-Wil en anderen

VVD-woordvoerder Anne-Wil Lucas wil in elk geval met veelpanache door. Met haar 29e plaats op de liberale lijstheeft zij alle belang bij een herhaling van het succes van Rutte eneen flinke Kanzlerbonus voor de premier. SP-woordvoerder Jasper vanDijk is inmiddels een van de socialistische nestores aan hetworden, als een van de meer ervaren parlementariers. In HO-landziet men hem zonder meer OCW-bewindsman worden als er eenkabinet-Roemer-1 in het verschiet is.

Geen HO-woordvoerder maakte zo’n steile sprong omhoog als CDA’erSander de Rouwe. Hij schiet naar 3 en dat zou toch verkiesbaarmoeten zijn. Bij de overwegingen voor deze hoge plaatsing is binnenzijn partij het belang van zijn HO-portefeuille overigens zelden ofnooit genoemd, zo verneemt ScienceGuide. GeenHO-woordvoerder – op de door Pechtold geëcarteerde Boris van derHam na – maakte zo’n deconfiture mee als Tofik Dibi. Zijn gooi naarhet leiderschap mondt,  onbedoeld waarschijnlijk,- uit in eenultieme poging niet al te onverkiesbaar te worden geplaatst.

Binnen de PvdA zijn de ‘vrouwen met hart’ voor het hogeronderwijs beloond met zeer hoge plaatsen. Mariëtte Hamer staat op6, als eerbetoon aan haar Top-5-motie. Tanja Jadnanansing kwam in2010 op een opvolgersplaats de Kamer in en schiet nu à la Sander deRouwe naar de top van de lijst. Zij staat op 4 direct onderoud-minister van OCW Ronald Plasterk. Zelden is het eten van heelveel pizza’s zó beloond.

Blijmoedige opgewektheid

Halbe Zijlstra staat hoog bij zijn liberale partijgenoten op delijst: de zevende plaats. De OCW-bewindsman heeft het in hemgesteld vertrouwen van premier Rutte allerminst bezwaard ofverspeeld. Dat is knap, want van weinig posten in een kabinet hadde minister president zelf zoveel verstand en ook zoveel scherpeopvattingen over wat te doen stond. Zijlstra’s zelden zure ofbijterige sfeer en aanpak gingen gepaard aan een koelbloedigesaneertoon en een blijmoedige opgewektheid bij het snijden in’linkse hobby’s’. Als door een wonder is de opera nog enigszinsgespaard gebleven…..

Zijlstra is dan ook geroepen tot het hogere, dat weet heel DenHaag inmiddels. Maar wat? Nu wil het geval, dat de VVD met een fiksprobleem zit, dat de liberalen manmoedig pogen te verdoezelen. Hunfractieleider, Stef Blok, is namelijk ook geroepen tot het hogere,maar dan meer langs de lijn-Rosenthal. Hij is iemand die men eer eneen zetel moet gunnen vanwege inzet en loyaliteit aan de leider,maar tegelijkertijd kreunt men achter de hand over de gevolgendaarvan voor het betreffende ministerie. Niettemin zou Blok Kampmoeten opvolgen op Sociale Zaken. Kamp zou dan een zwaarbestuurlijk departement verdienen.

What if….

Met Halbe Zijlstra heeft Rutte tegelijkertijd een zeer loyale envrolijke factieleider in spe achter de hand, die met de rest van deKamer veel beter en effectiever weet op te schieten dan Blok. Deconsequenties hiervan konden wel eens aanzienlijk verder strekkendan velen nu voor mogelijk houden.

Want als de VVD geen Kanzlerbonus weet te winnen en Roemer zijnrode droom verwezenlijken kan, dan staat Mark Rutte voor eenpijnlijke afweging. De vraag namelijk  of hij als politiekvernederd oppositieleider tegenover de nieuwe SP-premier en ook nogtegenover oud-partijgenoot Wilders wel zou willen gaan opereren. Enhoe populair Rutte ook lijkt en hoeveel de VVD ook aan hem tedanken heeft, verwacht nimmer of nooit erkentelijkheid en compassiein de politiek, zeker niet bij goedlachse liberalen.

Bejubelde politici zijn in die kring zonder een gram mededogenop de mestvaalt der geschiedenis beland, zodra zij als verliezer ofals ballast gingen gelden. Rita Verdonk kan er over meepraten enJoris Voorhoeve ook. De nieuwe liberale aanvoerder in de Kamer envolgende premier-kandidaat heet dan Halbe Zijlstra. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK