Nog een keer Dijkgraaf

Nieuws | de redactie
5 juni 2012 | Robbert Dijkgraaf is geridderd bij zijn afscheid van de KNAW. En deed nog een keer een hartstochtelijk pleidooi voor slim investeren in een slim land. "Ik zou willen zeggen: dames en heren politici, hoeveel bewijs verlangt u nog?"

Dijkgraaf legde een verband tussen de perikelen van deEurolanden en de manier waarop sommigen de crisis weten tedoorstaan. Hoe vooruitziender hun kennisbeleid, hoe succesvollerhun overleving, zo blijkt. Die constatering maakte de scheidendAkademie President bijna een beetje bitter. Bijna.

“Het is zuur te constateren dat de landen die we de afgelopenjaren zo vaak ten voorbeeld hebben gesteld vanwege hun inspirerendekennisbeleid – Zweden, Denemarken, Finland en met name Duitsland -niet alleen sterker uit de financiële crisis van 2008 zijn gekomen,maar zich ook in de huidige eurocrisis positief weten teonderscheiden. Ik zou willen zeggen: dames en heren politici,hoeveel bewijs verlangt u nog?”

Kleur buiten de lijntjes

In zijn laatste jaarrede heeft Robbert Dijkgraaf -zoalsverwacht- vele mooie en treffende gedachten en raadgevingenverwerkt. Hij begon met de spannendste overgang in de wetenschapvan dit momnt. Nee, niet de zijne, maar die van de planeet Venusvannacht. 

Tussen de vele dingen die doordenking waard waren, was dezegedachte voor de jnge wetenschapper en student misschien wel demooiste: “Ik heb de afgelopen jaren het voorrecht gehad met velejonge onderzoekers te mogen discussiëren over hun dromen enfrustraties. Mijn advies aan hen was om altijd een open geest tehouden.”

“Geef het toeval een kans. Kleur buiten de lijntjes. Verrasjezelf. Denk groot. Maar bovenal: neem advies van ouderen niet alte serieus en volg je hart.”

Je eigen trilling

“Jij bent de enige die kan ontdekken waar jouw niche in dewetenschap ligt. De menselijke geest is een fijn afgestemdmuziekinstrument dat slechts op bepaalde tonen resoneert. Ga opzoek naar je eigen trilling.”

“Nobelprijswinnaar Frank Wilczek ontdekte als 21-jarige studenthoe quarks in een kerndeeltje bij elkaar worden gehouden. Toen hemonlangs gevraagd werd zijn levensfilosofie in drie woorden samen tevatten, was zijn gevatte antwoord: “Speel, denk, herhaal.” Het isinderdaad deze eindeloze cyclus van verbeelding en concentratie,van divergentie en convergentie, van spelen en denken, die hetritme van de wetenschap bepaalt.”

U leest hier het vraaggesprek van ScienceGuide met Frank Wilczek over zijnfascinatie met de vraag ‘wie gaat Einsteins werk afmaken?’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK