Nog steeds een goed idee

Nieuws | de redactie
28 juni 2012 | Eerst de Klas zwaait na twee intensieve jaren zijn deelnemers van de tweede tranche uit. “We wilden met Eerst de Klas twee vliegen in één klap slaan,” zegt Alexander Rinnooy Kan over het project waarin jonge academici als nieuw VO-docent -vooral ook- zichzelf leren kennen.

Eerst de Klas is uitgegroeid tot een traineeprogramma voorexcellente academici in het bedrijfsleven en onderwijs, waarbijdeelnemers zich in twee jaar ontwikkelen tot goede docenten in hetvoortgezet onderwijs en pioniers in het bedrijfsleven. AlexanderRinnooy Kan is voorzitter van de stuurgroep van hettraineeprogramma en kijkt terug op de ervaringen sinds: “We wildenmet Eerst de Klas twee vliegen in één klap slaan: getalenteerde enambitieuze jongens en meisjes een faire kans geven in het onderwijsen ook de ruimte om, na die ervaring, hun carrière een mooi vervolgte geven bij een aantrekkelijke werkgever. Nu ik erop terugkijk,vind ik het nog steeds een goed idee.”

Extra kans door Google

Van de eerste tranche van negentien alumni zijn er nog dertienwerkzaam in het onderwijs. Van de vijftien nieuwe alumni uittranche blijven er dit jaar elf in het onderwijs werken. Met namede tekortvakken wiskunde, scheikunde en Frans krijgen er een impulsmee. Dankzij een gift van Google is het op dit moment voor bèta’s nogmogelijk zich aan te melden voor tranche 4 die start in augustus2012. Solliciteren is mogelijk tot 1 juli 2012.

“Bedrijven zitten nu al te springen om jongeren met eentechnische opleiding en dat wordt in de toekomst alleen maar meer.Google laat met de gift zien een vooruitziende blik te hebben,”zei Marja van Bijsterveldt daarover. Zij is dan ook zeerte spreken over de investering die Google doet in onder meer haarinitiatief uit de vorige kabinetsperiode.

Etui in Havo 3

Hoe enerverend en verrijkend juist voor de excellente WO-studenteen onderwijservaring en traineeship via Eerst de Klas kan zijn,bleek wel uit de ervaringen van Simon Verwer, ScienceGuideStudent 2011. Zelfs het gooien met etuis in ‘zijn’ Havo 3klas werd een experiment met de diepste waarden en lessen diede scholier van zo’n docent voor de rest van zijn leven kanmeekrijgen. En omgekeerd trouwens ook.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK