Onbegrepen brein

Nieuws | de redactie
14 juni 2012 | Het onbegrepen brein kan nu verder doorvorst worden. Juist ook om psychische ziekten te leren begrijpen en behandelen. De Nederlandse Hersenbank ontvangt samen met vijf universitaire onderzoeksgroepen hiertoe ruim €3 miljoen van NWO. Dat levert een nationale infrastructuur op van hersenweefsel.

Het KNAW instituut gaat weefsel uit de hersenen van overledenpatiënten met psychiatrische hersenziekten verzamelen, zodat meer(inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek mogelijk zal zijn naarde oorzaken en mogelijke behandeling van deze nog grotendeelsonbegrepen hersenaandoeningen. De Nederlandse Hersenbank verzamelthersenweefsel van donoren voor wetenschappelijk onderzoek.

Onbekend en belangrijk

Momenteel is echter geen of te weinig hersenweefsel beschikbaarvan mensen met schizofrenie, depressie, autisme, dwangstoornis,bipolaire stoornis, ADHD en posttraumatische stressstoornis.Patiënten, familie en zorgverleners zijn vaak onvoldoendegeïnformeerd over de gang van zaken rond het doneren vanhersenweefsel na overlijden en het belang van onderzoek van ditweefsel om psychiatrische ziektebeelden beter te begrijpen.

Met een bijdrage van €3.450.000 uit hetinvesteringsprogramma ‘NWO-groot’ kan de komende jaren eennationale infrastructuur worden opgezet om hersenweefsel van goedgediagnosticeerde patiënten met psychiatrische aandoeningen teverzamelen voor onderzoek. Belangrijk, omdat psychiatrischeziektebeelden nog steeds veel vragen oproepen, die onvoldoendebeantwoord kunnen worden met genetisch onderzoek, neuro-imaging ofproefdieronderzoek.

Uitnodigen en betrekken

Centraal in het project staat het informeren en uitnodigen vanpsychiatrische patiënten en familieleden om zich als hersendonor teregistreren bij de Nederlandse Hersenbank. Behalve de donorwervingvia klinische cohorten zullen ook patiëntenverenigingen wordenbenaderd. De brede steun voor het project blijkt ook uit deadditionele bijdragen van de KNAW (€300.000), het NIN-KNAW (€200.000) en de vijf deelnemende universitair medisch centra (elk €50.000).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK