Onderwijs, de beste investering

Nieuws | de redactie
15 juni 2012 | Het lijkt bijna een vurige afscheidsboodschap van Marja van Bijsterveldt. Aangezien zij niet meer op de CDA-lijst voorkomt, lijkt haar Haagse periode af te lopen. De boodschap die zij de Kamer schrijft over wat investeren in onderwijskwaliteit oplevert, is in elk geval een klaroenstoot.

In antwoorden op de vragen bij haar beleidsreactie op hetverslag van de Onderwijsinspectie geeft zij deze noties mee aan deleden van de Tweede Kamer over het aantoonbaar effect van extrainspanningen voor kennis en onderwijs op de samenleving alsgeheel.

“Uit OECD-data en -analyses is bekend dat een hogeropleidingsniveau positief samenhangt met een betere gezondheid,hogere levensverwachting en meer maatschappelijke participatie enbetrokkenheid. Een voorbeeld: in de OECD heeft een 30-jarigehoogopgeleide man een 8 jaar hogere levensverwachting dan eenleeftijdsgenoot met hooguit middelbaar onderwijs.”

Minder geweld, meer betrokkenheid

“Er is steeds meer bewijs dat erop wijst dat bij dezemaatschappelijke baten sprake is van causale effecten. Uitwetenschappelijk onderzoek blijkt verder dat investeringen inonderwijs bijdragen aan een gezondere levensstijl, verlaging vancriminaliteit en verhoging van maatschappelijke en politiekeparticipatie.”

“Hoger opgeleiden zijn vaker tevreden met hun leven, doen vakervrijwilligers werk en maken meer gebruik van hun stemrecht.Bovendien blijkt dat naar mate het opleidingsniveau hoger is dewerkloosheid lager is. Zo blijkt over de jaren gemiddeld zo’n 3 tot4% van de hoger opgeleiden werkloos, terwijl dit percentage tweemaal zo hoog is voor mensen die niet meer dan basisonderwijs hebbengenoten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK