Pabo zakt weg

Nieuws | de redactie
25 juni 2012 | De instroom bij Pabo-opleidingen is de afgelopen vijf jaar sterk afgenomen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Bijna 30% minder inschrijvingen raakten de lerarenopleidingen basisonderwijs sinds 2006. Bij docentenopleidingen voor VO en MBO bleef het aantal inschrijvingen meer op peil.

In het studiejaar 2011/’12 begonnen bijna 6100 studenten aan eenopleiding tot leraar basisonderwijs. Dat is bijna 30 procent minderdan in 2006/’07. Dit was ook de periode waarin de reken- entaaltoets op de Pabo werd ingevoerd. Voor de lerarenopleidingenvoor VO en MBO hebben zich in het jaar 2011/’12 5600 nieuwestudenten ingeschreven. Ten opzichte van het jaar 2006/’07 is ditaantal ongeveer gelijk gebleven.

De belangstelling voor een functie in het speciaal onderwijsheeft duidelijk te kampen met de bezuinigingen op passendonderwijs: in dezelfde periode is het – veel kleinere – aantaleerstejaars in de opleiding tot leraar speciaal onderwijs met driekwart afgenomen.

inschrijving lerarenopleiding CBS

In 2011/’12 waren drie op de vijf eerstejaarsstudenten in deopleiding tot leraar basisonderwijs jonger dan 20 jaar. Bij delerarenopleidingen voor het VO en MBO waren dit er ruim twee op devijf. Doorgaans komen deze jongeren rechtstreeks van HAVO, VWO ofMBO.

Bij de opleidingen tot leraar speciaal onderwijs is bijna 60procent van de eerstejaars de 50 gepasseerd. Deze opleidingenworden vrijwel uitsluitend naast het werk in deeltijdonderwijsgevolgd. De forse terugslag van de HO-deeltijdopleidingen is ook indit specialisme voor meer ervaren werkenden in de sector duidelijkmerkbaar. Het LLL binnen het onderwijs blijkt ook op dit terreinaanzienlijk terug te gaan.

lerarenopleidingCBS

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK