Polderkennis voor klimaat

Nieuws | de redactie
1 juni 2012 | Nederlandse kennis kan veel doen voor klimaat en duurzame ontwikkeling. De KNAW brengt daarbij in kaart, dat naast onderzoek en knowhow vooral de 'polderexpertise' van ons land hier sterk en relevant is.

De Akademie laat in het rapport ‘Beyond RIO+20’ zien waar en hoe onsland sterk is, zoals bij discplines in water, landbouw en voeding,milieu- en aardwetenschappen. Maar de kracht ligt vooral nog op een ander vlak, dat relevant is voor de wetenschappelijkebijdrage aan grote, wereldwijde grand challenges: in het leggen vanverbanden. Nederlandse onderzoekers zijn goed in internationalesamenwerking, en in het samenwerken tussen disciplines.

Ervaring en ambitie

De regering verzocht de KNAW te inventariseren wat de wetenschapheeft bijgedragen aan duurzame ontwikkelingen en wat ze de komendetwintig jaar kan betekenen. Daarmee kan op de RIO+20 conferentieeen feitelijk onderbouwde opstelling worden gekozen en Nederlandzich precies daar profileren en presenteren waar het de meesteimpact kan hebben.

“Dutch scientists have the proventrack record, capacity, and ambition to support, and in some areaseven lead, the transitions towards the institutional innovationthat are needed to bring about the required improvements insustainable development. The Academy strongly believes that many ofthe required improvements can indeed be made, and that science hasa strong role to play,” schrijft Akademie president RobbertDijkgraaf onder meer in het stuk.

 

De genoemde wetenschapsgebieden bieden daar veelaankopingspunten voor. De kracht van Nederlandse onderzoekers ligtverder in het organiseren van de wetenschap en in het slaan vanbruggen tussen wetenschap, overheid, bedrijfsleven enmaatschappelijke organisaties.

Nadruk op samenhangende analyses

Verder moet Nederland, vindt de Akademie, zijn nu al grotebijdrage aan de zogenaamde integrated assessmentsversterken. Dat betreft discipline overstijgende rapportages diebedoeld zijn voor beleidsmakers, versterken. Nederlandsewetenschappers staan klaar om op deze gebieden hun internationalebijdrage te leveren.

Dijkgraaf schrijft in het stuk daarom: “At present, it hasbecome clear that, despite the strong engagement of many, not allof the needed global change has been achieved, notwithstanding someremarkable successes where policy and science have come together,such as the protection of the ozone layer through a series oftreaties and protocols.

In the view of the Royal Netherlands Academy of Arts andSciences, the successive summits and conferences over the last fewdecades have lacked the institutional framework for collaborationbetween the scientific, public and private sectors, as well ascivil society, that is needed to make major progress.

Interdisciplinariteit uitbuiten

The Academy therefore recommends thatthe Dutch delegation at the Rio+20 Summit should address thesestructural issues and urge the global scientific community to buildnew connections between the natural sciences, technology, socialsciences and humanities by supporting virtual institutes thatcooperate in an interdisciplinary mode.

The Dutch scientific sector shouldcontinue and increase its contribution to sustainable developmentbased on its proven thematic strengths in the areas of governance,modelling and assessment, water, energy, biodiversity, health, foodand agriculture.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK