PvdA corrigeert Plasterk

Nieuws | de redactie
8 juni 2012 | De universiteiten waren te spreken over Ronald Plasterk. Zijn rantsoenering van de HO-deelname tot één bekostigde bachelor en master per student had de volle steun van de CvB’s. Tweede studies waren verspillende schijnexcellentie. Maar de PvdA keert 180 graden nu.

Het WO vond al die doorstudeerders met inhoudelijke ambitiesmaar niks. Men verdacht hen er stiekem toch van een soortintellectuele slackers te zijn, die lange jaren in een goedkopestudentenwoning en tegen laag tarief traag studiepunten wildenverzamelen over meerdere kennistrajecten. Vooral die studenten diena een discipline de filosofie daarvan wilde gaan verdiepen in eenvervolgstudie waren veel bestuurders een doorn in het oog.

Stilte in het HBO

Het HBO bleef relatief stil. Bij de hogescholen rekende men blijverrast met een ander element van Plasterks rantsoeneringsbeleid.Eén bachelor en één master per student uit de publieke middelenbetekent immers dat de HBO-master veel meer kans op bekostigingging krijgen.

De minister had tot dan eigenlijk laten blijken de masters inhet HBO niet erg te zien zitten. De CvB’s van de hogescholenbesloten daarom de kaken op elkaar te houden en deze onverwachtegunst van OCW te incasseren.

Bijdrage aan de zesjescultuur

Met de val van het kabinet Balkenende-IV vertrok ook ministerPlasterk. Binnen de PvdA ging een nieuwe wind waaien. De daden vande PvdA-ministers in het kabinet Balkenende-Bos waren niet meer hetuitgangspunt voor het beleid van de partij in de oppositie.HO-woordvoerder Tanja Jadnanansing liet al regelmatig blijken deweigering tweede studies en meer te bekostigen eigenlijk eenbijdrage aan de zesjescultuur te vinden.

In het verkiezingsprogramma voor de jaren 2013-2017 maakt dePartij van de Arbeid nu een forse draai. Men bepleit het herstelvan de bekostiging van studies voor studenten die meer willen enkunnen dan één bachelor en één master. In het program geeft men aaneen beleid te willen voeren dat verder kijkt dan de compromissendie men had moeten sluiten in de tijd van Bos en Balkenende.

Aangezien Ronald Plasterk inmiddels de woordvoerder financiënvan de PvdA is geworden zal ook de dekking in de meerjarenramingvan de begroting van deze bekostiging van tweede studies nu goedgeregeld zijn. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK