ROC-man HO-chef OCW

Nieuws | de redactie
29 juni 2012 | De Twentse MBO-bestuurder Hans Schutte wordt de nieuwe directeur-generaal voor het hoger onderwijs en onderzoek in Den Haag. De dynamische, jonge VVD-bestuurder heeft de reputatie ''het te snappen."

Met het vertrek van de langjarige DG Renk Roborgh zaten deHO-bobo’s en liefhebbers van het Haagse spel al lange tijd tevlassen op de vraag ‘en wie volgt hem op?’ De Ministerraad heefteen verrrassende kandidaat uit het MBO benoemd.

Hans Schutte was tot nu toe, sinds 2007, voorzitter van hetCollege van Bestuur bij het ROC van Twente. Binnen de MBO-wereldhad hij al een hele loopbaan achter de rug. Zo was hij ookcollegevoorzitter van het ROC Nijmegen en functioneerdedaarvoor als lid van het College van Bestuur bij het ROC vanAmsterdam.

Geen heer van het kartel

Zijn bestuurlijke onderwijsachtergrond begon hij in het HBO alsonderdirecteur van het Centraal Bureau bij de NoordelijkeHogeschool Leeuwarden. Veel meer verbinding met het hoger onderwijsis er niet gegroeid, zo lijkt het. Zou deze benoeming soms eenklein signaal zijn van de gedachte onder zijn VVD-partijgenotenover de bestuurders in het HO: “Heren van het kartel, wij doen hetzonder u?”

In de publieke optredens van Schutte -zeer  recent nogsamen met Marja van Bijsterveldt in Twente – blijkt hij een man diemet vuur en betrokkenheid spreekt over de jongeren in vmbo en MBOdie dankzij opleidingen toch nog een plek op de arbeidsmarktweten te veroveren. “Iemand met een mbo-diploma werktuigbouw kan nual 2300/2400 euro per maand verdienen. Dat is al veel meer dan watuniversitair geschoolden krijgen,”” zei hij recent niet zondertrots over hen.

Ook heeft hij scherp oog voor de demografie en de komendetekorten in ons land. “Alleen al in de regio Twente is de komendevijf jaar een tekort van 4.500 overwegend jonge vaklieden teverwachten. Om te voorkomen dat dit desastreuze gevolgen heeft voorde bedrijven en de werkgelegenheid zullen de ondernemers, deoverheid en het onderwijs gezamenlijk de schouders moeten zettenonder noodzakelijke maatregelen.”

 

  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK