SF visie Zijlstra stuit op DUO

Nieuws | de redactie
12 juni 2012 | Het kabinet erkent, dat de uitvoerders van de studiefinanciering niet in staat zijn versneld aflossen via een hoger bedrag per maand te regelen. Die ambitie wordt wel “in kaart gebracht” en ergens ”vanaf 2015 [zou het] gerealiseerd kunnen zijn.”

Op vragen van PvdA-HO-woordvoerder Jadnanansing geeftstaatssecretaris Zijlstra  aan, dat studenten desgewenst “opeenvoudige wijze meer [kunnen]  aflossen dan de verplichtebetaling door op eigen initiatief extra middelen over te maken naarDUO.” Maar DUO is niet in staat zelf een flexibelafbetalingssysteem in gang te zeten en de studenten aan te bieden.OCW erkent, dat men geen mogelijkheid biedt om het automatisch ofper acceptgiro door de betrokken ex-studenten te betalenmaandbedrag te verhogen.

Een toekomstperspectief

Het kabinet heeft wel het plan naar buiten gebracht om hetaflossen flexibeler en minder bureaucratisch te maken en schetstzelfs “een toekomstperspectief.” Maar de realiteit van deuitvoeringspraktijk blijkt weerbarstig.

“Extra aflossen door verhoging van het maandbedrag is onderdeelvan de ambitie van het kabinet om de dienstverlening aan de(oud-)student verder te verbeteren (zie het wetsvoorstel Studerenis investeren, Kamerstuk 33 145, nr. 3).

Koude douche

In de beleidsnotitie Studeren is investeren staat al eentoekomstperspectief: de oud-student moet van achter zijn computerhet terugbetaalbedrag kunnen aanpassen aan persoonlijkeomstandigheden (Kamerstuk 31 288, nr. 160, p.13),” zo meldt debewindsman de Kamer.

Maar hij moet vervolgens zelf een koude douche aanzetten voordeze kabinetsambitie. “DUO kan verhoging van het wettelijk terug tebetalen maandbedrag echter niet op korte termijn realiseren. Dehuidige systemen zijn hierop onvoldoende toegerust en aanpassingzou teveel vergen.

In het lopende Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS)wordt in kaart gebracht op welke wijze het verhogen van hetmaandbedrag en flexibel extra terugbetalen gefaciliteerd kunnenworden. Dit zou vanaf 2015 gerealiseerd kunnen zijn.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK