Shanghai komt naar Rotterdam

Nieuws | de redactie
28 juni 2012 | De hippe RDM-campus was deze week het toneel van een trits bijzondere ontmoetingen: een delegatie van twintig Chinese universiteiten was afgereisd naar Rotterdam: voor matchmaking.

Prof. Xue Zhiliang (China Education Union, Shanghai University Branch) had vooral gedacht nieuwemogelijkheden te zullen vinden voor culturele en economischeuitwisseling. Wat hem plezierig verbaasde was de aandacht voorinnovatie in het Nederlandse matchmaking-programma, dat door deNUFFIC en de Chinese counterpart de China Education Associationfor International Exchange (CEAIE) was georganiseerd. “DeNederlandse nadruk op innovatie past uitstekend in de Chineseoverheidsstrategie.”

“Daarbij komt dat Shanghai en Rotterdam zustersteden zijn, duser is alle reden voor intensievere samenwerking”, vervolgt prof.Xue Zhiliang. “Beide steden hebben grote havens. Ook al verschilthet inwoneraantal van de steden, de havens lijken in omvangbehoorlijk op elkaar.” Xue Zhiliang is vooral gecharmeerd door demaster ‘logistiek management’ die de Hogeschool Rotterdam aanbiedten door aanpalende vakgebieden als ‘management van de publiekeruimte’.

117 partnerschappen

Xue Zhiliang: “Voor het havenmanagement hebben we in Shanghaieen bijzonder hightech computersysteem dat de logistiekebewegingen coördineert. Aan de universiteit van Shanghai werkenwetenschappers van verschillende vakgebieden samen om ditcomputersysteem te verbeteren: wiskundigen, informatici enzovoort.Het is bovendien een heel internationale omgeving, een van onzeprioriteiten is dat we open willen staan voor samenwerking metbuitenlandse instellingen:  op dit moment heeft ShanghaiUniversity maar liefst 117 partnerschappen.”

Met welke Nederlandse universiteiten zou Xue Zhiliang nog graagnauwer gaan samenwerken? “Ik stond hier zojuist te praten metHeleen Harms-Tijssen van de Rotterdam Business School. Dat lijkt meeen interessante partij. Met hen hebben op dit moment ook al eenstudentenuitwisseling.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK