Tweede lector Nano voor Saxion

Nieuws | de redactie
12 juni 2012 | Saxion zet in op HBO onderzoek in de Nanotechnology met een tweede lector. Dr. ir. René Heideman vergezelt dr. Gregor Luthe in het Twentse lectoraat. Heideman gaat zich richten op de doorontwikkeling van concepten naar daadwerkelijke producten.

Met de benoeming van een tweede lector vervolgt Saxionhogeschool de stap richting een profiel gericht op de topsectorHigh Tech Systemen en Materialen. Twente is voor dit themaaangewezen als regio waar deze topsector verder ontwikkeld moetworden. Samen met UTwente-instituut MESA+ pakt de hogeschool ditop.

Inzet op productontwikkeling

Begin 2012 had Saxion al de primeur met de eerste lector Nanotechnology van Nederland. Dr.Gregor Luthe zei toen al dat “Wat de ‘Nanovalley’ nog mist is delink met het HBO. Het bedrijfsleven en de onderzoeksgroepen staannamelijk te springen om medewerkers in de nanotechnologie. Hieringaat het lectoraat en de studieroute Nanotechnology voorzien.”

Met de komst van René Heideman wordt nu ook ingezet op deontwikkeling van nieuwe producten in het lectoraat. VolgensHeideman hoeven bjivoorbeeld patiënten in de nabije toekomstwaarschijnlijk niet meer voor een bloedanalyse naar hetziekenhuis.

Duidelijke profielkeuze 

“De huisarts heeft dan de beschikking over nieuw ontwikkeldeapparatuur, gebaseerd op nanotechnologie. Daarmee neemt hij eendruppel bloed af en kan hij je direct de uitslag geven. Dat scheeltminstens een week. Ook kunnen straks medicijnen op maat voor depatiënt of patiëntgroepen gemaakt worden, wat allerlei vervelendebijwerkingen voorkomt.”

Saxion-voorzitter Wim Boomkamp gaf recentop ScienceGuide  al aan dat het lectoraatNanotechnology een belangrijke pijler is voor het profiel van dehogeschool. “Wij profileren ons in hightech systemen en materialen,maar ook als een brede hogeschool met kwalitatief zeer goedeopleidingen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK