Universiteit Tilburg en HAN beste online

Nieuws | de redactie
21 juni 2012 | Op De Dag van de Excellentie in Delft zijn de winnaars van de prijs voor beste website in het hoger onderwijs bekend gemaakt: de Universiteit Tilburg en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Zij springen er uit bij een scherpe benchmark hoger onderwijs sites.

“Vooral door een goede interactie, mooie inzet van social mediaen een gedegen techniek hebben zij een voorsprong.”, geeft Nico vanHemert, managing partner van Strategy on Demand aan.

De top drie bij de hogescholen bestaat uit de NHTV en deHogeschool van Amsterdam die net onder de HAN prijken. DeUniversiteit van Amsterdam en de TU Delft volgen de Universiteitvan Tilburg in de top drie van universiteiten.

Dag van de Excellentie

Inmiddels is het een traditie dat Strategy on Demand enScienceGuide tegen het einde van ieder academisch jaar dehoger onderwijs websites tegen het licht houden en op de Dag van deExcellentie de besten worden bekroond. Hiervoor worden de websitesvan alle hoger onderwijs instellingen in het HBO en het WObeoordeeld.

Zij worden beoordeeld aan de hand van een set criteria op hetgebied van inhoud, gebruikersgemak, vormgeving, social mediaactiviteit en de techniek van hun sites. Strategy onDemand is een bureau voor business & internet consultingonder meer actief in de onderwijsbranche.

Het verschil tussen het HBO en het WO is in de benchmark 2012opvallend te noemen. In de totaalscore voeren de hogescholen deboventoon, zij zijn dominant in de top 10. Deze voorsprong wordtonder andere behaald door de goede resultaten op het gebied vanvormgeving en social media. Hier lopen de scores van het HBO voorop die van het WO.

Grote verschillen in WO

Waar het HBO in de uiteindelijke ranking redelijk gegroepeerdis, valt in het WO op hoe groot de verschillen in kwaliteit zijn.De UvT en de UvA steken er bovenin opvallend bovenuit, terwijl metname de Universiteit Maastricht en de TU Eindhoven onderaanbungelen. Met name laatstgenoemde heeft op het punt van socialmedia gebruik nog een wereld te winnen.

Ook in het HBO zijn er voor wat betreft het social media gebruiknog enkele hogescholen die sterk kunnen verbeteren. Onder meer deSTOAS Hogeschool, Hogeschool Helicon en Avans scoren opvallend laagop het gebruik van Twitter, Facebook en Hyves.

Kanttekeningen ter harte genomen

Op het gebied van techniek valt op dat de universiteitenduidelijk een betere kwaliteit kennen dan de sites van dehogescholen. Technisch gezien is er trouwens voor alle websites nogruimte voor verbetering. En de adviezen die uit de jaarlijksebenchmark voortkomen hebben daarbij merkbaar effect.

Zo zijn kritische kanttekeningen van vorig jaar duidelijk terharte genomen in WO en HBO. Tijdens de Dag van de Excellentie in 2011 bleek al dat er meer gedaan moest enkon worden aan de kwaliteit en intensiteit van de inzet van socialmedia en interactiviteit.

De impact is markant. De scores met betrekking tot social mediazijn dit jaar aanzienlijk hoger. Ook het gebruik van innovatievemanieren van informatie delen zoals de inzet en ontwikkeling vangeïntegreerde chatmogelijkheden is vaker te vinden op websites inhet hoger onderwijs.

Voor alle hogescholen en universiteiten geldt: blijf werken aaninteractieve websites met goede content en design want volgend jaaronderzoeken we de websites voor de 4de keer. Tot slotwillen wij de winnaars feliciteren en alle andere deelnemersaanmoedigen iets met de resultaten te doen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK