Verlamd gesprek mogelijk

Nieuws | de redactie
29 juni 2012 | Volledig verlamd en toch in staat tot een gesprek, onderzoekers van Universiteit Maastricht hebben een instrument ontwikkeld waarmee zogeheten locked-in patiënten toch een gesprek kunnen voeren. Een speciale techniek vormt woorden op basis van in hersenscans gemeten signalen.

De technologie bouwt voor op het gebruik van fMRI-hersenschans(functional magnetic resonance imaging) met als doel te achterhalenof mensen in een zogenaamde vegetatieve staat enige mate vanbewustzijn tonen, en deze mensen te laten communiceren aan de handvan ja/nee antwoorden. Locked-in patiënten zijn dusdanig verlamddat zelfs het knipperen met de ogen niet meer mogelijk is.

Hersenpatroon voor elke letter

De mogelijkheden van deze techniek brachten dr. Bettina Sorgervan de Maastrichtse Faculty of Psychology and Neuroscience ertoezich ook af te vragen of mogelijk was “door het uitvoeren vancognitieve taken letters te formuleren, en op die maniercommunicatie mogelijk te maken zonder enige vorm van motorischebeweging.”

Sorger’s team ontwikkelde een techniek om letters te coderen dievrijwel geen voorafgaande training vereist. De (gezonde) deelnemersin het onderzoek werd gevraagd voor elke letter, die werdenafgebeeld op een scherm, een bepaalde cognitieve taak uit te voeren(bijvoorbeeld het opzeggen van een gedicht, een rekensom uitvoerenof in gedachten een tekening maken van een simpel object).

Door te variëren in het startpunt en de tijdsduur van de uit tevoeren taak, werden zo 27 verschillende hersenpatronengeproduceerd, voor elke letter van het alfabet en een ‘spatie’. Depatronen werden automatisch in real-time gedecodeerd, met behulpvan nieuw ontwikkelde data-analysemethoden.

De deelnemers voerden zo een mini-gesprek met de onderzoekerwaarbij ze antwoorden moesten geven op twee open vragen. Iedereenwas in staat binnen een sessie van een uur succesvol antwoorden teproduceren.

Nieuw mogelijkheden voor fMRI

De resultaten die zijn gepubliceerd in het vaktijdschriftCurrent Biology zorgen voor een uitbreiding van de huidigegebruiksmogelijkheden van fMRI, waarmee men tot nu toemultiplechoicevragen kon beantwoorden met een maximum van vierverschillende antwoorden, maar een daadwerkelijk gesprek met openvragen nog onmogelijk was.

Sorger: “Mensen die compleet verlamd zijn en geen baat hebbenbij andere vormen van alternatieve communicatie, worden met behulpvan deze nieuwe methode mogelijk in staat gesteld hun gedachtes teformuleren en zo gesprekken te voeren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK