Vlaams HO investeert

Nieuws | de redactie
4 juni 2012 | Vlaamse universiteiten gaan ‘zaaikapitaalfondsen’ starten en bundelen. Zo willen ze hightech spin-offs van hun HBO-WO associaties extra investeringsruimte geven. Gent en Brussel slaan de handen hier al ineen.

De Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel richten,in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, een nieuwinteruniversitair zaaikapitaalfonds op. Doel van dit eersteinteruniversitaire fonds is de technologische spin-off bedrijvenvan hun drie universitaire te financieren, zo maken zij bekend.

Pipeline stofferen

Het nieuwe QBIC Fund bundelt de expertise van huntechtransferdiensten om door schaalvergroting en verdereprofessionalisering de slaagkansen van risico-ondernemingen teverbeteren. Door de alliantie zijn de initiatiefnemers eringeslaagd meer dan een verdubbeling van het kapitaal te realiseren.Dit levert een kapitaalsomvang van zo’n €30 miljoen op als start,dat men nog hoopt te verhogen bij de tweede closing.

Naast de universitaire associaties investeren ook banken enpublieke investeringsmaatschappijen in het nieuwe fonds. Zo heefthet fonds ARKimedes waarmee de Vlaamse overheid snelgroeiend MKBaanmoedigt €12 miljoen toegezegd. Het QBIC Fund heeft ervareninvesteringsmanagers uit de sector van het risicokapitaalaangetrokken om het fonds een internationale dimensie te geven.

De betrokken universiteiten geven aan dat zij “hopen dat deopportuniteiten geboden door het QBIC Fund een nieuw elan zullengeven aan de vorsersgemeenschap om  de pipeline van spin-offprojecten te stofferen.” Met de omvang van dit nieuwe fonds zullenmeer kapitaalsintensieve spin-offs en interuniversitaire venturesbeter en  gemakkelijker ondersteund kunnen worden. Het fondszal ook industriële spin-outs ondersteunen, gebaseerd op eensubstantiële samenwerking met de universiteiten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK