VVD wil langstudeerboete kwijt

Nieuws | de redactie
4 juni 2012 | Het verkiezingsprogramma van de VVD kon weleens een fikse verrassing bevatten. Een plaagstoot naar het CDA-program doet dit ineens zeer waarschijnlijk worden. Vervalt de langstudeerboete alsnog?

De rivaliteit binnen de coalities begint op te spelen. Bij een’premier-polarisatie’ tussen Rutte (VVD) en Roemer (SP) moetenbeide nieuwe kiezers zien weg te halen door zich te profilerentegenover hun electorale wingewesten: CDA en VVD. De VVD laat danook blijken het nieuwe CDA-program maar weinig soeps te vinden, met nogmaar weinig duidelijke cijfers.

Akelig teer punt

Meest opvallende kritiekpunt: de langstudeerboete. Deze wasimmers in 2010 op de valreep in het CDA-pakket opgedoken en lijktin de programteksten voor 2013-2017 (nog) niet teruggenomen. Blijfthet CDA die impopulaire ingreep dus enthousiast verdedigen?HO-woordvoerder van de VVD, Anne-Wil Lucas, benutte social media omvast wat de stoken en te plagen. Op plaats 29 van de VVD-lijstheeft zij natuurlijke ook wel wat belang bij een voldoendeelectorale score voor de liberalen, die in 2010 liefst 7 zetelsnetto wonnen van het CDA. Meer dan enige andere partij.

De langstudeerboete blijft een akelig, teer punt tussen CDA enVVD, dat blijkt. De liberalen wilden in 2010 een sociaalleenstelsel,  maar hun voormalig Kamerlid, PVV-leider Wilders,blokkeerde dat in het gedoogakkoord. Extra HO-middelen moesten toenvia het CDA-item ‘langstudeermaatregel’ worden vrijgespeeld, zoalsminister De Jager begn 2011 ruiterlijk erkende op ScienceGuide en in deKamer.

VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra mocht dat gaan verdedigen enwerd eerst door de Raad van State en toen door de SGP gedwongengrote delen ervan in te slikken, bij te stellen en invoering op teschorten. De VVD-wensen rond een leenstelsel zijn vervolgens doorde val van Rutte-I verder in het ongerede geraakt, dankzij steunbinnen de Kunduz-coalitie voor de CDA-vertragingstactieken, die ookin de Eerste Kamer merkbaar waren voor de liberalen.

Veelzeggend antwoord

De VVD heeft gedurende Rutte-I erop gehamerd in alle zaaltjesmet studenten- en HO-debatten, dat zij die boete niet bedacht haden ook liever niet wilde. Nu wrijft zij dit coalitiepartner enrivaal om de middengroepen CDA nog eens in. ScienceGuidelegde dan ook de onvermijdelijke vraag voor: wat doet de VVD zelfnu in haar eigen program voor 12 september en de jaren 2013-2017?Houdt zij vast aan Zijlstra’s wet?

Het antwoord was veelzeggend. Op de vraag of de VVD dieopstelling contra de langstudeerboete opnieuw zou agenderen in haarprogram en dekking daarvoor zou presenteren, volgde geenontkenning. Men zou zoiets eerst aan zijn leden voor leggen. Maardat doet elke nette partij en zegt op het eerstegezicht niets. Tenzij het zegt, dat deze optie dus feitelijkal op tafel ligt en aan de orde gaat komen bij die partijleden.

Geduld?

Aangeraden werd nog even geduld te betrachten, totdat deliberalen ook hun verkiezingsprogramma definitief hebbenvoorgelegd. Die poging tot sereniteit vormt impliciet nog eens eenbevestiging, dat de VVD probeert haar eigen, oorspronkelijke lijnbij SF en collegegeldverhogingen te herstellen. Blijft devraag of het de VVD uberhaupt zou kunnen lukken die boete alsnog tedoen schrappen, terwijl alle moeite gedaan moet worden het tekortonder de 3% te brengen en binnen enkele jaren naar 0, of beter nogeen overschot.

Het antwoord op die vraag is: ja. Immers, tussen de regels vanRutte’s mislukte Catshuisakkoord was al te lezen, dat invoering vaneen volledig  leenstelsel een langstudeerboete overbodigmaakt. Het CDA had daar de facto al mee ingestemd, de PVV liep opde valreep weg voor het akkoord.

Binnen ‘Kunduz’ bleek dit echter niet nodig om door te voeren.Een leenstelsel werd binnen dat akkoordfeitelijk verdaagd naar de kabinetsformatie. Dekking iser dus. Behoefte aan eigen profiel sowieso.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK