Wientjes: meer geld in fudamentele R&D

Nieuws | de redactie
11 juni 2012 | Wat is het verschil tussen Nederlands kennis- en industriebeleid en dat van Duitsland? Bernard Wientjes: “Wij steunden de verliezers, Duitsland had een strategie van winnaars.” Dat moet en kan anders via de topsectoren, maar VNO/NCW pleit nu ook voor forse investering in fundamenteel onderzoek.

Bij de presentatie van ‘De Staat van NederlandInnovatieland 2012´ maakte Wientjes een reeks opvallendekanttekeningen en observaties over strategie en kennisbeleid vanons land. Hij pleitte voor een volhardend beleid dat dekennisintensieve industrie structureel zou stimuleren. “Doe zoalsde Duitsers en daver de komende jaren door!”

De topsectoren acht hij hiertoe een goede voorzet, mits ‘deboegbeelden’ en hun ondersteuners, inclusief EL&I, binnen diesectoren “ook echt gaan kiezen voor die bedrijven die het verschilkunnen maken. Zoals Duitsland dus heeft gedaan, het kiezen vanwinnaars.” Die opmerking is extra raak, nu de regering-Merkel dezeweek de volgende reeks HO-instellingen zal aanwijzen die door hetExzellenz Initiative fors meer geld en zwaartepunten kunnenontvangen.

Niet alles over doen

Wientjes gaf onomwonden aan beducht te zijn voor dekortademigheid van de actuele politiek en de neiging bij elkekabinetsformatie een geheel nieuw kennis- en innovatiebeleid af tekondigen. “Waar we echt geen behoefte aan hebben, is een nieuwkabinet dat een nieuw beleid gaat maken en bijvoorbeeld detopsectoren weer vervangt door iets anders.” Verbeteringendaarbinnen acht hij de moeite waard, “maar ga nou niet allesintegraal weer eens overdoen of iets dergelijks.”

Een verbetering en aanvulling op het beleid noemde Wientjes inelk geval met grote nadruk. Hij had de aanmaning van Olli Rehn ende afscheidsrede van Robbert Dijkgraaf duidelijkgehoord. Zijn conclusie voor het volgende kabinet was dan ookhelder: “Meer geld voor R&D en investeringen in hetfundamenteel onderzoek zijn nu prioriteit nummer 1 voor de fase,dat in de overheidsfinanciën de crisis bedwongen is. Zodra deingrepen daarvoor rond zijn, moet juist daar in geinvesteerdworden. Doe zoals de Duitsers. Daver de komende jaren door!”     


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK