Wiskundeonderwijs in de VS

Nieuws | de redactie
25 juni 2012 | Saxion-lector rekenen en wiskundedidactiek Diny van der Aalsvoort was bij de onderwijsconferentie van de National Council of Teachers of Mathematics. Voor ScienceGuide doet zij verslag. “De lezingen waren vooral praktijkgerichte praatjes. Als onderzoekers kwam je niet aan je trekken.”

“Expertise op het gebied van rekenen en rekendidactiek is inNederland vooral te vinden bij het Freudenthal  Instituut .Manieren om van hun onderzoek op te hoogte raken en elkaar tetreffen als onderzoeker en of als opleider is via dit instituutjarenlang gegarandeerd via de zogenaamde Panama conferenties enpublicaties die verschijnen in het vaktijdschrift Panamapost.Uiteraard zijn ook enkele vakgroepen van universiteiten actief.

Onderzoek naar rekenonderwijs in Nederland

Momenteel zijn dit Universiteit Utrecht met de onderzoeksgroeprond Hans van Luit gelet op de rol van het werkgeheugen alsonderdeel van de executieve functies naast het bestaan vandyscalculie, en Universiteit van Amsterdam met Rekentuin: eendigitale vorm van rekenen die via het Web wordt aangeboden en veelonderzoek mogelijk maakt naar moeilijkheid van sommen enbijbehorende leercurves. Voor expertise van onderzoekers in hetNederlandse taalgebied buiten Nederland valt te denken aanbreinonderzoek vanuit Universiteit Leuven met Bert De Smedt alsbelangrijke spin in het web.

Veel van onze expertise over rekenen wordt gevoed door onderzoekuit de VS. Goed op de hoogte zijn van nieuw onderzoek lukt door dewetenschappelijke tijdschriften daarover bij te houden eninternationale conferenties bij te wonen.

De bijeenkomsten van de AERA kende ik al. Die van de National Council ofTeachers of Mathematics nog niet. Daarom heb ik na het bestuderenvan hun website in de zomer van 2011 een papervoorstel ingediend.Toen dit geaccepteerd werd in september van dat jaar kon ik mevervolgens voorbereiden op de presentatie.

Deze stond gepland voor donderdagmiddag met als titel TeachingTeachers about Effective Scaffolding during Classification Taskswith Kindergarteners. De lezing werd relatief goed bezocht gegevenhet feit dat de conferentie vooral leerkrachten trok die in grotegetalen ’tips for teaching’ kwamen halen.

Leerkracht stond centraal

Toch zou ik om diverse redenen niet snel meer naar dezejaarlijkse  conferentie gaan. Om te beginnen was de doelgroeptoch vooral de leerkracht: van preschool tot en met universitaironderwijs. De consequentie daarvan was dat de lezingen vooralpraktijkgerichte praatjes waren. Bijna elke bijeenkomst die ikbezocht betrof het concreet maken van didactiek door de aanwezigenals de leerlingen te behandelen.

Een belangrijke boodschap dit jaar was dat je met sommen makenpas moet beginnen als je op concreet (handelingsniveau) aansluitinghebt gevonden bij de leerlingen.  Een andere boodschap was datResponse to Instruction, een beweging die 15 jaar geleden begon metde heer en mevrouw Fuchs, toch echt wel noodzakelijk is alsorganisatievorm om kinderen met diverse vaardigheidsniveaus tekunnen bereiken. Onderzoeksuitkomsten daarover zijn er wel en ingrote getalen maar de sprekers refereerden daar nauwelijks aan.

Amerikaanse focus

Als onderzoeker kwam je niet aan je trekken. Voor papers overonderzoeksbevindingen moet je toch echt naar de AERA moest ikconcluderen, temeer daar er niet over de grenzen werd heengekeken:het was met recht een nationale conferentie waar nauwelijksniet-Amerikanen op af waren gekomen.

De conferentie was gekoppeld aan een behoorlijk uitgebreideonderwijstentoonstelling. Ook daar viel de veelheid aan informatieop het niveau van concrete handreikingen op: desgevraagd konden deverkopers in de stands me meestal niet helpen aan deachtergrondinformatie van alle tips en tricks.

Kortom, een interessante kans om over deze grote nationalecouncil meer te weten te komen maar niet voor herhalingvatbaar.”

Diny van der Aalsvoort: lector Saxion Hogeschool, APO, pabo:opdracht Rekenen- en wiskundedidactiek


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK