200 jaar kunst van St. Joost

Nieuws | de redactie
30 juli 2012 | Avans Hogeschool viert dit jaar het 200 jarig bestaan van de kunstacademie AKV|St. Joost in ’s-Hertogenbosch. Op 2 oktober opent daarom “Point de Vue”, een tentoonstelling die het autonome werk van 200 jaar kunstacademie in beeld brengt.

Curator van de tentoonstelling is Margriet Kemper. Zij is alsdocent verbonden aan AKV|St.Joost en draagt zorg voor het overzichtvan kunstwerken uit de periode 1812-2000. Gastcurator enoud-student Kim Bouvy is verantwoordelijk voor de periode2000-2012. De vormgeving en het design van de tentoonstelling wordtverzorgd door Steffen Maas. Hij is ook een oud-student van deacademie.

Napoleon in ‘s-Hertogenbosch

Het is 200 jaar geleden dat de “Académie Impériale etRoyale de Peinture, Sculpture et Architecture” tot stand kwam in1812, na een bezoek van Napoleon aan de stad ‘s-Hertogenbosch.Daarom vieren AKV|St.Joost en Avans Hogeschool dit jaar het 200jarig bestaan van de Kunstacademie én de hogeschool met een grotetentoonstelling en de uitreiking van een ere-lectoraat aankunsthistoricus Rudi Fuchs.

In de tentoonstelling zal werk uit de collecties vankunstenaars, musea en particuliere collecties getoond worden in hetvoormalige SM’s in het Paleiskwartier te ‘s-Hertogenbosch. Ditgebouw bevindt zich op een steenworp afstand van de academie aan deOnderwijsboulevard. In het gebouw is ook een digitale salon. Voordeze dynamische wand kunnen alle oud-studenten en docenten werkaanleveren, waardoor een geschakeerd beeld van zal ontstaanaangevuld met tijdlijnen en historische beelden.

Uit de enorme hoeveelheid kunstenaars die de academie heeftvoortgebracht is door de curatoren een selectie gemaakt. Bekendenen minder bekende kunstenaars en werken krijgen in detentoonstelling een plaats. Onder de kunstenaars zijn onder andere:Iris van Dongen, Paul Segers, Helmut Smits, Arjan van Arendonk, JCJVanderheyden, René Daniels en Thom Puckey.

Ere-lectoraat voor Rudi Fuchs

De tentoonstelling vindt plaats in het voormalige SM’s. Voor deduur van de tentoonstelling zal ook de restauratieve gelegenheid ende winkel weer worden teruggebracht in dit museale gebouw. In dewinkel zullen naast diverse boeken en publicaties ook specialevoorwerpen te koop zijn. In een documentair deel zal tevens eenhistorisch overzicht van de academie worden getoond, aangevuld methistorische voorwerpen en videoportretten.

Gedurende de openstelling, tot en met zondag 18 november 2012,zal worden samengewerkt met diverse instellingen, galeries,samenwerkingsverbanden en musea in ‘s-Hertogenbosch. Hiermee zalPoint de Vue verder reiken dan alleen de tentoonstellingen in hetPaleiskwartier.

Avans zal op 1 oktober tevens een ere-lectoraat uitreiken aanRudi Fuchs. Op 3 en 4 oktober wordt voor studenten, medewerkers enrelaties van Avans een groot congres georganiseerd met als titel”24 hours of inspirations”. Dit congres heeft plaats in’s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda. De actie “Rent a Talent” wordtop 5 oktober afgesloten met een slotdag en finale waarop zoveelmogelijk geld is ingezameld. Voor meer informatie over hetprogramma kunt hierterecht.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK