Coebergh lector Social Media

Nieuws | de redactie
6 juli 2012 | Ondernemerschap kan niet meer zonder sociale media. Vandaar dat de Hogeschool Leiden dr. Mr. Piet Hein Coebergh MBA heeft benoemd als Lector PR en Social Media.

Met ingang van 1 augustus 2012 start het cluster Management enBedrijf van Hogeschool Leiden het Lectoraat PR en Social Media.Daarmee geeft de hogeschool invulling aan de ambitie om met deopleiding Communicatie toonaangevend te zijn op dit terrein enmaximaal aan te sluiten op de nieuwe behoeften van hetberoepenveld. De lector gaat vooral lesmateriaal ontwikkelenwaarmee studenten nog beter antwoord kunnen geven op de uitdagingendie digitalisering en socialisering van informatie brengen.

Social Media als onderdeel van PR

PR staat met ondernemerschap en taalbeheersing centraal in deopleiding Communicatie. Hogeschool Leiden definieert PR alsgeorganiseerde dialoog met stakeholders via publiciteit (earnedpublicity, ofwel communicatie via de pers) en promotie (ownedpublicity, ofwel directe dialoog met stakeholders). Steeds meerorganisaties zijn voor hun succes afhankelijk van de dialoog methun klanten en andere belanghebbenden. Die dialoog vindt intoenemende mate plaats via Social Media en vormt daarmee een evenlogisch als dynamisch verlengstuk van PR.

Coebergh: “Elke dag merk ik dat bedrijven zich afvragen hoe openze moeten zijn in hun interne en externe communicatie. Daarbijgroeit de maatschappelijke vraag naar transparantie. Samen metdocenten en studenten wil ik gestructureerde antwoorden op dezevragen ontwikkelen.”

Piet Hein Coebergh (1966) is als docent sinds 2011 aanHogeschool Leiden verbonden. Hij combineert zijn docentschap en hetLectoraat met advieswerk namens Coebergh Communicatie & PR waarhij sinds 2002 partner is. Hij studeerde bedrijfskunde op Nyenrodeen in Antwerpen (BBA) en bestuurskunde en rechten aan deUniversiteit van Amsterdam. Aan TiasNimbas behaalde Piet Hein zijnMBA en in 2011 promoveerde hij aan de Universiteit van Bradford ophet communiceren van strategie. Piet Hein publiceerde diverseboeken en artikelen over PR en transparantie. Meer informatie is tevinden op http://nl.linkedin.com/in/pietheincoebergh.

Met het instellen van het lectoraat PR en Social Media heeftHogeschool Leiden nu 14 lectoraten en een kenniskring. Delectoraten en kenniskring(en) van Hogeschool Leiden hebben tot doelom een optimale interactie tussen wetenschappelijk onderzoek,onderwijs en de beroepspraktijk tot stand te brengen. Door middelvan het verzamelen, ontwikkelen, verspreiden en (leren) toepassenvan kennis.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK