Compromisloos vanwege de student

Nieuws | de redactie
3 juli 2012 | Inholland gaat geen duimbreed toegeven. Doekle Terpstra onderstreept, dat men intern zeer scherp blijft volgen en aanmoedigen dat examencommissies streng oordelen.

Berichtgeving over vermeende versoepelingen bij de MEM-opleidingin Haarlem laat zien, dat men binnen de hogeschool signalen vanmogelijke lankmoedigheid tegen het eind van het collegejaar scherpin de gaten houdt. Zo nodig worden docenten, die niet preciesgenoeg te werk gaan in zulke commissies vervangen en worden secondopinions nadrukkelijk toegepast.

Met wortel en tak

Collegevoorzitter Doekle Terpstra zegt tegenScienceGuide, dat hij geen andere koers of aanpak zich kanvoorstellen. “Wat dacht je dan? Wij hebben zonder omhaal gekozenvoor de kwaliteit. Bij het verlenen van een diploma zijn wijcompromisloos. Niet uit letterknechterij, maar in het belang van destudent.” Inholland wil af van de sfeer, dat twijfels gezaaidkunnen blijven worden aan de validiteit van haar diploma’s.

Dat past in de lijn die heel het HBO zich heeft voorgenomen tevolgen aan de hand van het rapport ‘Vreemde ogen dwingen’ van prof.Jan Anthonie Bruijn. De AWT-voorzitter heeft eenprofessionalisering en objectivering van de aanpak van toetsing endiplomering in het hele HBO geschetst, waar de branche zich achterheeft geschaard. Hij wil daarmee, net als Terpstra, de twijfels dieextern en intern over het HBO en zijn kwaliteit zijn geuit”met wortel en tak uitroeien.”

Bruijn zei het even “compromisloos” als de Inholland-voorzitter:”De vraag is niet of de discussie over de validiteit van deHBO-diploma’s en de kwaliteit van w examens en toetsen terecht is.Daar gaat het niet om. Geen sector in het onderwijs kan zich zo’ndiscussie over de validiteit veroorloven! Zelfs als er slechtssprake zou zijn van geisoleerde incidenten, dan nog moet je dezemet wortel en tak uitroeien.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK