De volgende revolutie

Nieuws | de redactie
18 juli 2012 | 'We are a social entrepreneurship company that partners with the top universities in the world to offer courses online for anyone to take, for free.' Na Majorana en Higgs gaat zomer 2012 echt de HO-geschiedenis in. Gratis studeren bij de wereldtop wordt gewoon.

Een serie universiteiten slaat de handen ineen om volledigkosteloos de beste curricula online open te stellen. Stanford,University of Pennsylvania, University of Michigan, enPrinceton trekken nu samen op. U kunt dus straks gratiscollege volgen bij prof Dijkgraaf van het Institute for AvancedStudies! 

Stanford nam het initiatief tot de oprichting van een nieuw consortium Coursera. Op Silicon Valleyhaalde men miljoenen op van investeerders die de start mogelijkmaken. De toekomstvisie van de nieuwe alliantie is even helderals revolutionair.

Iedereen wereldklasse HO

“We envision a future where the top universities are educatingnot only thousands of students, but millions. Our technologyenables the best professors to teach tens or hundreds of thousandsof students.

Through this, we hope to give everyone access to the world-classeducation that has so far been available only to a select few. Wewant to empower people with education that will improve theirlives, the lives of their families, and the communities they livein.

Classes offered on Coursera are designed to help you master thematerial. When you take one of our classes, you will watch lecturestaught by world-class professors, learn at your own pace, test yourknowledge, and reinforce concepts through interactive exercises.When you join one of our classes, you’ll also join a globalcommunity of thousands of students learning alongside you. We knowthat your life is busy, and that you have many commitments on yourtime.”

Interactief rijk aan feedback 

“Thus, our courses are designed based on sound pedagogicalfoundations, to help you master new concepts quickly andeffectively. Key ideas include mastery learning, to make sure thatyou have multiple attempts to demonstrate your new knowledge; usinginteractivity, to ensure student engagement and to assist long-termretention; and providing frequent feedback, so that you can monitoryour own progress, and know when you’ve really mastered thematerial.

We offer courses in a wide range of topics, spanning theHumanities, Medicine, Biology, Social Sciences, Mathematics,Business, Computer Science, and many others. Whether you’re lookingto improve your resume, advance your career, or just learn more andexpand your knowledge, we hope there will be multiple courses thatyou find interesting.”

Harvard en MIT zijn met vergelijkbare initiatieven bezig. Zijhebben edX opgericht. De eerste cursus daarvan trok al 120.000studenten wereldwijd. De inspiratiebron hiervan is het pionierswerkvan het Open Course Ware Consortium, dat vanuit MIT is opgezet ennu voorgezeten wordt door Anka Mulder van de TU Delft.

Zwemmen of verzuipen

Stanford-president John Hennessy zegt over dezerevolutie: “There’s a tsunami coming.” Een van zijn hoogleraren dietot de oprichters van Coursera gerkend wordt, zegt het nog watharder: “The tsunami is coming whether we like it or not. You canbe crushed or you can surf and it is better to surf.”

Uit de eerste cijfers blijkt dat 60 tot 67% van de studenten aandeze ‘MOOC’ – massive open online courses – van buiten de USAkomen. Opvallend veel deelnemers zijn LLL-studenten die hunopleidingen willen opwaarderen in het kader van hunloopbaanontwikkeling. Daarnaast benutten studenten dit om minorente doen die hun eigen HO-instelling niet kan bieden. 

Als u precies wilt weten wat het verschil is tussen deverschillende vormen en discussietopics rond ‘open education’ enopen R&D, lees dan de handleiding van Willem van Valkenburg.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK