Docentschap onder studentenloep

Nieuws | de redactie
25 juli 2012 | Weten hoe je gedrag positief stimuleert, maakt leraren bewust van hun eigen functioneren. Uit onderzoek van studenten van de Stenden-opleiding ‘Leraar Plus’ blijkt dat als docenten hiermee aan de slag gaan “de sfeer, leerprestaties en lestijd verbeteren.”

Marije Smale is één van de studenten die voor de Pabo-opleiding’Leraar Plus’ in Emmen meedeed aan het onderzoek naar hoeleerkrachten met leerlingen omgaan. Op basis van eenliteratuurstudie ontwikkelde ze een brochure met tips voor docentenhoe een positieve benadering het sociale klimaat in de klas gunstigkan beïnvloeden.

Bewust van gedragsinvloed

Smale mocht op 4 juli jongstleden samen met andere studenten inEmmen de resultaten van haar onderzoek presenteren aanonderwijsgevenden en Pabo-docenten uit de regio. “Het blijkt datals leerkrachten weten hoe ze gedrag positief kunnen beïnvloeden,ze dit ook daadwerkelijk doen en dat hierdoor de sfeer,leerprestaties en lestijd verbeteren.”

Studente Janine Everts onderzocht hoe verdiepingsmateriaal voorkleuters met een ontwikkelingsvoorsprong is te integreren in hetreguliere onderwijs. Ze ontwikkelde een signaleringsprotocol, eenobservatielijst voor leerkrachten, die gebruikt kan worden bijnieuwe kleuters, om te onderzoeken in hoeverre ze eenontwikkelingsvoorsprong hebben.

Everts hield zich tevens bezig met het ontwikkelen vanverdiepingsmateriaal. Janine: “Het bleek dat het materiaaleffectief is. Dat wil zeggen, dat kleuters met eenontwikkelingsvoorsprong er zelfstandig mee aan de slag kunnen endat deze opdrachten geïntegreerd kunnen worden in het reguliereonderwijs voor kleuters.”

Verzwaard Pabo-traject

Janine Everts en Marije Smale studeren beide aan de opleiding’Leraar Plus’ in Emmen, een opleiding voor geselecteerdeVWO-studenten die een verzwaard Pabo-traject krijgen aangeboden tot’excellente onderzoekende leraar basisonderwijs. De opdrachten diede studenten uitvoeren komen niet alleen uit de opleiding, maar ookuit het werkveld, waar de verworven inzichten worden uitgewerkt inconcrete toepassingen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK