Eind aan langstudeerboete

Nieuws | de redactie
11 juli 2012 | “De gehate langstudeerboete” gaat er aan. Dat vindt premier Rutte althans. De rechter volgt de premier van het kabinet dat de maatregel indiende op slechts een enkel punt: de deeltijders.

Mark Rutte is niet bang voor een gotspe. Terwijl zijn bewindsmanop OCW – en beoogd opvolger – de langstudeerboete zelfs opzijn eigen verjaardag tegenover 15.000 boze studenten verdedigde,draait de VVD-lijsttrekker het blad simpelweg om. Omdat een sociaalleenstelsel genoeg zou opleveren aan besparingen en de studentengewoon zelf moet uitmaken hoe lang hij er dan over wil doen met hetopbouwen van een schuld, kan van hem de boete op vertraging welweer weg. Hij noemde het zelfs “de gehate langstudeerboete”,pour epater les bourgeois.

De gevolgen

Het blijkt dat de rechter daar wat anders over denkt.Alleen ten aanzien van de rechtszekerheid van deeltijders heeft hetkabinet al te kort door de bocht geopereerd. Destudentenbonden zullen juichen over dit eerste succespunt. EenKamermeerderheid zal daar nu zeker de uitspraak van de rechterwillen volgen. De VVD moet dan zijn knopen tellen: volgt men denieuwe lijn van Rutte of de wetgeving van zijn eigen kabinet?

De vraag is dan meteen interessant: gaan Rutte en Zijlstra inhoger beroep tegen deze uitspraak? Doen zij dat niet, danheeft OCW een gat in zijn begroting. Klein, maar toch tenprincipale zeer vervelend. Een deel van de extra geldenvoor kwaliteit, studiesucces en profilering van HBO en WO zalwegvallen. Het werk van Van Vught krijgt dan een nieuwetegenslag, zelfs als het na de Raad van State van uitstel tochniet tot afstel zou komen.

Aanslag op LLL voorkomen

De LSVb is in elk geval content, dat een deel van de deeltijdersnu rechtszekerheid krijgt, zegt voorzitter Kai Heijneman. “Derechter laat in elk geval merken dat die aanlag op mensen die zichinzetten voor LevenLangLeren niet zo maar mag passeren. Wat betreftde overige groepen die de boete zou treffen, is het beeld inmiddelsook duidelijk. Rutte zegt het zelf: ‘een gehate maatregel’.Voor zijn partij en een reeks anderen is deze boete een punt omterug te draaien. Dat moet de Kamer met deze uitspraak van derechter in de hand dan ook snel doen.”

De studentenvakbond wijst er op, dat bij het alsnog doorzettenvan de boete een onmogelijke en warrige situatie ontstaat. “Zodrade maatregel ingaat, zou de politiek besluiten dat hij voor komendegeneraties studenten toch weer niet door gaat en voor deLLL-deelnemers dankzij de rechter belangrijke uitzonderingen wordengemaakt. Een duidelijke en betrouwbare overheid zou zo toch nietmoeten willen optreden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK