Europa volgt NVAO

Nieuws | de redactie
9 juli 2012 | Hoe goed bent u eigenlijk vanuit internationaal perspectief? De EU keurt een NVAO-project goed, dat de internationalisering van HBO en WO in heel Europa helpt toetsen en van keurmerk voorzien.

Daartoe is het door de NVAO ingediende projectCertificate for the Quality of Internationalisation(CeQuInt) in Brussel goedgekeurd. Doel vanCeQuInt  is om internationalisering op Europeesniveau te beoordelen, te belonen en te verbeteren. Het projectwordt uitgevoerd door een consortium van 14 partners uit11 landen, bestaande uit de kwaliteitszorgagentschappen uitDuitsland (2), Finland, Frankrijk (2), Kroatië, Oostenrijk, Polen,Slovenië en Spanje (2); de Academic Cooperation Association (ACA)en de German Academic Exchange Service (DAAD). De NVAO coördineerthet project.

Beter en uitmuntend

CeQuInt wil opleidingen en instellingen inzicht gevenin hun prestaties op het gebied van internationalisering en waarnodig aanbevelingen voor verbeteringen aanreiken. Het project isgebaseerd op het door het consortium overeengekomen kader voorinternationalisering, richt zich zowel op verbetering als opuitmuntendheid en breidt de ervaring van de NVAO met het beoordelenvan internationalisering uit naar de rest van Europa.

Aan de hand van dit project worden een toetsingskader enmethodologie ontwikkeld om de internationalisering van eenopleiding of instelling te beoordelen. Het kader en de methodiekworden getest in een reeks pilotprocedures in 12 verschillendelanden. Panels met experts zullen op die manier het toetsingskadertesten en beoordelen.

Certificaat en platform

Een positieve beoordeling leidt tot de toekenning vanhet Europees Certificaat Internationalisering. Dit certificaatbevestigt dat een opleiding of instelling met succes eeninternationale en/of interculturele dimensie heeft opgenomen in hetdoel, de functie en het aanbieden van onderwijs.

Het consortium hoopt dat het Europees CertificaatInternationalisering zal leiden tot een aanzienlijke verbeteringvan de transparantie ten aanzien van internationalisering. Viaworkshops, conferenties en publicaties worden hoger onderwijsinstellingen op de hoogte gehouden over de voortgang van hetproject. Tevens wordt een Europees platform uitgebouwd omgoede praktijken op het gebied van internationalisering tedelen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK