Harder lopen na zuurstoftekort

Nieuws | de redactie
26 juli 2012 | Of het Usain Bolt dit jaar al sprintgoud op gaat leveren is de vraag. De resultaten van Radboud-onderzoeker dr. Dick Thijssen zijn echter veelbelovend. Spieren kortstondig blootstellen aan een zuurfstoftekort levert opvallende sportieve verbetering op bij hardlopers, zwemmers en rugbyers.

Het is al langere tijd bekend dat een kunstmatig opgewektzuurstoftekort (ischemisch preconditioneren, IPC) in bijvoorbeeldeen arm, de schade aan de hartspier na een hartinfarct vermindert.Werkt dit ook om de spierafbraak na extreme krachtinspanning teverminderen? Dat vroeg dr. Dick Thijssen, bewegingswetenschapperaan het UMC St Radboud en de Liverpool John Moores University zichaf.

5 kilometer 34 seconden sneller

Na gunstige eerste experimenten zette Thijssen met subsidie vande koepel van Engelse sportbonden een wetenschappelijk verantwoordestudie op om het effect van kunstmatig opgewekt zuurstoftekort opeen sportprestatie te bepalen.

Bij dertien goed getrainde vrijwilligers werd vier maalgedurende vijf minuten de bloedtoevoer naar de benen één voor éénafgesloten. Daarna moesten ze zo snel mogelijk vijf kilometerhardlopen. Hun tijd werd vergeleken met de tijd die ze liepenzonder IPC. De uitkomst was dat de vrijwilligers de afstandgemiddeld 34 seconden sneller aflegden. Dat komt neer op eenverbetering van 2,3 procent.

Niet alleen de langeafstandlopers blijken baat te hebben bij detechniek met zuurstoftekorten. Ook bij sprintende rugbyspelers enzwemmers werden betere prestaties aangetoond. Uit vervolgonderzoekis gebleken, dat bij een duurinspanning na IPC de spieren minderverzuren dan na dezelfde inspanning zonder IPC. Het is nog nietduidelijk of er zich minder melkzuur vormt, of dat het melkzuursneller wordt afgebroken.

Techniek nog onvoldoende ontwikkeld

IPC is, mits onder deskundige begeleiding toegepast, geengevaarlijk techniek; het is vergelijkbaar met het afbinden van dearm voor een bloeddrukmeting. Toch raadt Thijssen af om er zelf meete gaan experimenteren. “De techniek is nog onvoldoendeuitontwikkeld. Bovendien is het schadelijk om een lichaamsdeel telang af te binden.” Opletten deze Olympische Spelen dus op atletenmet afgebonden benen en armen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK