HO-plannen bijgesteld

Nieuws | de redactie
2 juli 2012 | Binnen CDA en PvdA waren het de jongeren die met succes het voorgenomen HO-beleid aanpasten. Bij de PvdA kon de JS gratis bèta-studies blokkeren. Bij het CDA bleven de master-beurs en de OV-kaart overeind door een coalitie van de G500, de beweging rond Sywert van Lienden, met verschillende partijafdelingen.

In het verkiezingsprogramma van de PvdA was het idee van RonaldPlasterk opgenomen om de bèta-studies ‘gratis’ te maken. Innavolging van het de metaalwerkgevers van de FME wilde de partij op die manier de tekortenin de bèta-sector tegengaan. Geen goede stimulans, zo oordeelde dejongerentak van de PvdA en daarom werd in Utrecht zaterdag eenmotie ingediend om dit plan terug te draaien. Deze haalde het.

G500 samen met CDA

Voor de G500, de jongerenbeweging rond Sywert van Lienden, waser aanmerkelijk minder succes bij de PvdA. De hiërarchischestructuur op het partijcongres zorgde ervoor dat de G500 geen voetaan de grond kreeg. Punten werden in de agenda zo verschoven, datzij bijvoorbeeld afgehandeld werden op momenten dat deze groep nogniet op volle sterkte aanwezig kon zijn.

Op het CDA congres werd wel succes geboekt met een aantalvoorstellen. Op het vlak van hoger onderwijs beleid kon menaanhaken bij amendementen die al uit de CDA-achterban wareningediend. Dit leidde er onder meer toe, dat het principe van debasisbeurs volledig werd hersteld.

Dit resulteerde in het behoud van de master-SF en de OV-kaartvoor studerenden conform de opzet van de prestatiebeurs. Het CDAkomt met de G500 samen daarmee tegenover de partijen van’Paars-plus’ te staan in de discussie over de invoering van eensociaal leenstelsel ter vervanging van de studiebeurzen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK