IJver scholieren beloond

Nieuws | de redactie
11 juli 2012 | Goed nieuws voor vooral het HBO. De havisten en vwo'ers doen het bij het zwaardere eindexamen van deze zomer beter dan verwacht. Steviger voorbereid gaan zij doorstuderen. De lat omhoog lijkt te werken.

Dit schooljaar geldt voor het eerst een aanvullende exameneis:om te slagen moeten leerlingen gemiddeld een voldoende op hetcentraal examen halen. Aanleiding voor de verscherpte eisen is eeneerdere oproep van het middelbaar beroepsonderwijs en het hogeronderwijs om het niveau van leerlingen in het voortgezet onderwijste verhogen, zodat zij een grotere kans hebben een vervolgopleidingsuccesvol af te ronden.

Havo scoort opvallend 

Leerlingen en scholen lijken zich goed voorbereid te hebben opde nieuwe exameneis, zon constateert minister Marja vanBijsterveldt nu. In alle schoolsoorten is er sprake van eenstijging van de cijfers op de centrale examens. Men heeft bovendiende prognoses van de toetsdeskundigen in alle richtingen van het VOovertroffen. Het slagingspercentage over alle sectoren is gemiddeldmet niet meer dan 1,8% afgenomen. Havisten hebben ditjaar, ondanks de aanscherpte exameneisen, zelfs iets beter gescoorddan de eindexamenkandidaten van 2011.

Van Bijsterveldt zegt daar het volgende over: “Mijncomplimenten naar alle leerlingen en docenten! Hun extra inzet isbeloond. Dat betekent niet alleen voor veel leerlingen datfelbegeerde diploma; de extra inspanning van leerlingen én docentenheeft ook geleid tot hogere cijfers. Met deze extra bagage makenjongeren meer kans op succes in het vervolgonderwijs.”

“Het is heel belangrijk om verwachtingsvol te zijn naarleerlingen. We mogen leerlingen niet onderschatten. Dat doet geenrecht aan hun talenten. Veel jongeren zijn prima in staat om eentandje harder te werken en daarmee een betere start te maken in hetvervolgonderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK