Leiden kiest voor geleerde

Nieuws | de redactie
6 juli 2012 | Net als recent Nijmegen kiest de Leidse universiteit voor een wetenschapper van naam om als collegevoorzitter op te treden. Prof. Carel Stolker wordt net als zijn twee voorgangers tevens de Rector Magnificus.

Daarmee zet Leiden de traditie ‘Breimer’ voort. Douwe Breimerwas al rector toen hij in een bestuurscrisis ook nog voorzitter vanhet CvB werd. Dat beviel zo goed, dat hij in beide functies werdherbenoemd en ook zijn opvolger Paul van der Heijden dezecombinatie mocht bekleden. Stolker is de derde in deze rij nu.

Niet malse boodschap

Hij is een jurist, hooogleraar privaatrecht, die volgensRvT-voorzitter Nout Wellink de naam heeft van “een gedrevenbestuurder die goed ingevoerd is in de Leidse universiteit.” Metdit profiel onderscheidt Leiden zich tevens wat van de tweepartners in de Zuidvleugel Alliantie, Delft en Rotterdam. Dezehebben een collegevoorzitter met een primair bestuurlijkeachtergrond buiten de academische wereld.

Dat een jurist de academie gaat leiden, is nog om een anderereden interessant. Juist de rechtenopleidingen hebben recent eenniet malse boodschap gekregen ovdr hun kwaliteit en relevantie. Denieuwe rector annex voorzitter zal daar met gezag in kunnenoptreden en waar nodig de karwats hanteren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK