Nederland leidend in innovatie

Nieuws | de redactie
5 juli 2012 | Op het gebied van R&D-investeringen mag Nederland dan een middenmoter zijn, de laatste cijfers van business school INSEAD laten zien dat ons land nog altijd in de top meedoet qua output van innovatie. Nederland staat mondiaal op 6, Zwitserland, Zweden en Singapore voeren de lijst aan.

De nieuwste cijfers van INSEAD en World Intellectual PropertyOrganization (WIPO) in de ‘Global Innovation Index 2012′ laten zien dat Nederland zowel quainnovatie-output als -efficiency in de top 10 zit. Met die plekbehoud Nederland de in 2011 al verworven toppositie.

In het INSEAD-rapport worden 141 economieën gerangschikt opbasis van hun innovatiemogelijkheden en -resultaten. De studie laatzien dat de dynamiek van innovatie nog steeds beïnvloed wordt doorde opkomst van nieuwe innovators. Zo valt op dat relatief nieuwe,opkomende economieën als Letland, Maleisië, Moldavië, Ghana enSenegal goed scoren in de innovatie-index.

Volgens Francis Gurry, directeur-generaal van WIPO, onderstreeptde Global Innovation Index het belang van innovatie voor deaansporing van duurzame economische groei. “The downward pressureon investment in innovation exerted by the current crisis must beresisted. Otherwise we risk durable damage to countries’ productivecapacities. This is the time for forward-looking policies to laythe foundations for future prosperity.”

De Ranking van INSEAD en WIPO laat een veel positiever beeldzien van Nederland innovatieland dan de recente cijfers van TNO. TNO kijkt met name naar deinvesteringen in R&D en constateert dat Nederland daarin onderhet EU-gemiddelde zit. De cijfers van INSEAD, meer gefocust opoutput van innovaties tonen een aanmerkelijk rooskleurigerbeeld.

Top 10 Innovation Leaders

1.           Switzerland

2.           Sweden

3.           Singapore

4.           Finland

5.           United Kingdom

6.           Netherlands

7.           Denmark

8.           Hong Kong (China)

9.           Ireland

10.          UnitedStates of America

In het staatje met scores in de Innovatie Indextegenover het BBP per hoofd van de bevolking is te zien hoeNederland zich met onder meer de Scandinavische landen, de VS enenkele Aziatische tijgers in de groep met innovatieleiders bevindt.De plek van BRIC-landen als Brazilië en Rusland in de groep met’underperformers’ is daartegenover opmerkelijk te noemen. 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK