Promotiebeurs voor allochtoon talent

Nieuws | de redactie
23 juli 2012 | De NWO heeft twintig jonge, talentvolle afgestudeerden beloond met een promotiebeurs van €200.000. Het is de laatste keer dat NWO middels deze subsidie poogt jong talent uit onder meer Iran, China en Marokko te binden aan de wetenschap in Nederland.

De beurzen worden uitgedeeld in het kader van hetMozaïekprogramma, een gezamenlijk initiatief van NWO en OCW. MetMozaïek wil NWO meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen lateninstromen in de wetenschap. NWO hoopt dat de succesvolle kandidatenook op de lange termijn actief zullen blijven in de Nederlandsewetenschap en op die manier een voorbeeldfunctie zullenvervullen.

De promotiebeurzen gaan naar promovendi in zeer uiteenlopendehoeken van het wetenschapsveld. Zo zal met de beurzen onder meeronderzocht worden wat de rol van het immuunsysteem is in deprogressie van de spierziekte ALS, wordt de nationale identiteitvan Argentinië onderzocht en gekeken naar de impact vankredietstatus van Europese overheden op interbancairetransacties.

Het is voor het laatst dat jong allochtoon talent middels dezebeurs een stimulans kan vinden de wetenschap in te aan inNederland. Vanwege prioriteitskeuzes binnen de Talentlijn van OCWwordt het Mozaïekprogramma met ingang van volgend jaar stopgezet.De laatste groep Mozaïek-laureaten zullen op 8 oktober aanstaandetijdens een feestelijke uitreiking een oorkonde ontvangen vanNWO-voorman prof. dr. Jos Engelen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK