Regenwoud verliest biodiversiteit

Nieuws | de redactie
26 juli 2012 | Beschermde tropische regenwouden hebben moeite hun biodiversiteit te behouden, blijkt uit onderzoek van UU-hoogleraar William Laurance. Niet alleen illegale jacht en houtkap vormen een bedreiging, ook ontwikkelingen in omliggende gebieden zijn van grote invloed.

“De reservaten weerspiegelen de bedreigingen in de omringendegebieden”, vertelt William Laurance. “85% van de reservaten heeftin de afgelopen 20 tot 30 jaar een gedeelte of zelfs al hunomringende bossen verloren. De gevolgen van deze ontbossing dringenhet beschermde gebied binnen, evenals de bedreiging vanbijvoorbeeld illegale mijnbouw rondom het reservaat.” 

Biodiversiteit in gedrang

Uit het onderzoek dat Laurance samen met onderzoekers van Leidenen Twente deed, blijkt dat de helft van de beschermde tropischeregenwouden moeite heeft om de biodiversiteit te behouden, ondanksdat de meeste reservaten wel bijdragen aan de bescherming van hunregenwoud. De soorten die het moeilijk hebben, lopen sterk uiteen.Naast de grote roofdieren en apen, neemt bijvoorbeeld ook hetaantal amfibieën en eeuwenoude bomen af. De resultaten werdenrecent gepubliceerd inNature.

Volgens Laurance lijden de slecht beschermde reservaten hetmeest onder de gevolgen van illegale bewoning, jacht en houtkap.Ontwikkelingen in de directe omgeving van het gebied blijken echterbijna net zo belangrijk te zijn voor het behoud van debiodiversiteit in het tropische regenwoud. 

De onderzoekers stellen dat zowel de bedreigingen binnen alsbuiten de beschermde regenwouden beter moeten worden bestreden,onder andere door het meer betrekken van de lokale bevolking.Uiteindelijk moeten de beschermde gebieden zo ook beter bestandworden tegen toekomstige bedreigingen zoals klimaatverandering.Laurance: “We hebben geen keus. Een groot gedeelte van debiodiversiteit verdwijnt zonder goed beschermde tropischeregenwouden.”

Kennis van 200 biologen gebundeld

Tropische regenwouden bevatten een enorme diversiteit aan dierenen planten. Om deze kwetsbare ecosystemen te behouden, is hetessentieel om meer en grotere gebieden van het regenwoud tebeschermen. Er was echter nog veel onbekend over het uiteindelijkeeffect van de beschermende maatregelen op de biodiversiteit.

Laurance bundelde daarom de kennis van meer dan 200 biologen diejarenlang onderzoek hebben gedaan in tropische regenwouden. Zijnteam bestudeerde meer dan 30 verschillende groepen van dieren- enplantensoorten in 60 beschermde tropische regenwouden van over dehele wereld.

Internationale en nationale wetenschappers van onder andere deUniversiteit Leiden, Universiteit Twente en Royal Society forthe Protection of Birds gaven hierbij voor de afgelopentientallen jaren aan hoeveel deze soorten voorkwamen in het gebiedwaar zij onderzoek deden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK