Werken of leren

Nieuws | de redactie
16 juli 2012 | De werkloosheid onder jongeren stijgt bij ons veel harder dan bij onze buurlanden. Omdat Nederland nog een lage jeugdwerkloosheid kende, valt die negatieve trend nog niet zo op. Maar Noordse landen laten nu al zien hoe onderwijsimpulsen dit slechte beeld kunnen corrigeren.

De Internationale Arbeid Organisatie, ILO, geeft de meestrecente vergelijkingen van de ontwikkelingen bij depositie van jongeren op de arbeidsmarkt. “Austria, Belgium,Germany, Luxembourg and Malta are the only countries whereemployment is now higher than in 2008. However, even in thesecountries, there are signs that the labour market situation may nolonger be improving. The quality of jobs has deteriorated as well,even in many of the relatively successful economies.”

Dramatische groei

De cijfers in de Zuid Europese landen in crisiszijn dramatisch, met verdubbelingen van de werkloosheid onderjongeren tussen 2008 en nu van 25% naar meer dan 50%. “Between 2008and 2012, youth unemployment rates in the Eurozone increased by 5.4percentage points, to reach 22.2 per cent. Long-term unemploymentin the Eurozone has dramatically increased as well. The incidenceof longterm unemployment has risen from 38.6 per cent of totalunemployment in the third quarter of 2008 to 45.5 per cent in thesame quarter of 2011. Both women and men have been affected bythese trends.”

De stijging in ons land is ook fors, maar vanaf een zeer laagniveau. Niettemin is een toename van 6% naar 10% relatief zeerzorgelijk. Dit te meer omdat onze direct buurlanden een duidelijkander patroon vertonen. De beduidend hogere jeugdwerkloosheid inBelgie laat zelfs een licht dalend beeld zien en in Duitsland is delage werkloosheid zelfs nog verder aan het dalen. Het kan duswel.

Concreet succes mogelijk

De ILO geeft concrete voorbeelden van succesvol beleid, zoalsdat in Oostenrijk en bij onze zuiderburen Maar het meest blijvendesucces laten zij zien bij twee Noordse landen, waarvan het beleidaan alle landen in de Eurozone wordt aanbevolen. Zweden en Finland slagen er injongeren zonder baan massaal terug te geleiden naar werk en/ofscholing, met respectievelijk 46% en 80% successcores. Het inandere landen overbrengen van vergelijkbaar succes zou in heelEuropa minder kosten dan een tijdelijke reddingsactie voor enkelebanken in Spanje of Griekenland.

‘These programs had a success rate of 46% and over 80%,respectively. “Implementing such a young guarantee programme acrossthe Eurozone would not exceed 21 billion euros – which representsaround 0.45 per cent of Eurozone government spending, a modestfigure vis-à-vis expected benefits.”

Youth unemployment is currently at about 6 million in theEurozone. Assuming a more conservative Swedish success rate of 46%,this would mean that almost 3 million unemployed young people couldbe reintegrated into the job market and the education system. AFinnish outcome would raise this number to over 4.8 million.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK