Ademanalyse die kanker opsporen kan?

Nieuws | de redactie
28 augustus 2012 | UMC+ en Maastro Clinic in Maastricht gaan een heel nieuwe manier uitproberen om borstkanker vroeg op het spoor te komen. Zij experimenteren met een apparaat dat borstkanker zou kunnen opsporen aan de hand van uitgeademde lucht.

Als het apparaat voldoet, zou het op termijn een alternatiefkunnen zijn voor de huidige manier van screenen op borstkanker metmammografie of röntgenfoto van de borst, waarbij hetborstklierweefsel wordt samengedrukt.

Deze methode wordt door heel wat vrouwen als belastend en zelfspijnlijk ervaren. De ademtest zou een alternatief kunnen zijn voordeze screening, maar niet voor de uiteindelijke diagnose. Die zalook in de toekomst via andere technieken dienen te geschieden.

Op drie plaatsen ter wereld slechts

In Maastricht doen honderd vrouwen mee aan het onderzoek met deademtest. Zij moeten voor het onderzoek gedurende twee minutennormaal in- en uitademen door een lange buis. In uitgeademde luchtkunnen, in zeer kleine hoeveelheden, stoffen zitten die wijzen opborstkanker.

De uitgeademde lucht wordt vervolgens geanalyseerd en de uitslagvan die analyse wordt vergeleken met de uitslag van het reguliereborstonderzoek.

Het onderzoek is opgezet om na te gaan of deze methode in dedagelijkse praktijk gemakkelijk en betrouwbaar is. Op dit momentvindt er ook onderzoek plaats naar de mogelijkheid om te screenenop andere ziektes, zoals longkanker en longtuberculose.

Het apparaat is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf MenssanaResearch Inc. Het testen van het apparaat bij borstkanker vindtplaats op drie verschillende plaatsen in de wereld, waarvanMaastricht er dus een is. De Maastrichtse deelname is eengemeenschappelijk initiatief van artsen en onderzoekers van hetazM/ Maastricht UMC+ en van Maastro Clinic.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK