Boele nieuwe chef HAN

Nieuws | de redactie
22 augustus 2012 | De stoelendans in de HBO-top is opmerkelijk. Ron Bormans stapte van HAN naar Rotterdam, nu stapt Kees Boele van de reformatorische CHE in Ede over naar de HAN.

Boele is lid van het bestuur van de HBO-raad en speelt daarmeeook een wezenlijke rol in de strategie en koers van de sector opnationaal niveau. Binnen dat bestuur wijdt hij zich aan hetbeleidsthema ‘onderwijs’.

Twee maal doctor

De nieuwe HAN-voorzitter is doctor in de economie (EUR) enstudeerde aan de VU vervolgens filosofie. Aan diezelfdeuniversiteit hoopt hij half januari 2013 een tweede doctoraat tebehalen, nu in de theologie.

Voor zijn bestuurlijke functies in het HBO was Boele bijverschillende hbo-opleidingen docent binnen het HEO. Zo werd hijook Hoofd Opleiding Commerciële Economie aan de (toenmalige)Hogeschool Brabant, nu opgegaan in Avans.  

De HAN noemt de nieuwe voorzitter “een ervaren bestuurder diezijn sporen in het onderwijs ruimschoots heeft verdiend. Hij kanvanuit een sterke betrokkenheid bij docenten en studenten en eenheldere visie op onderwijs leidinggeven aan de verdere versterkingvan de kwaliteit van het onderwijs. Dat past uitstekend bij deambitie van de HAN om een centrale rol te vervullen in dekenniseconomie binnen de regio en daarbuiten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK