Brandstof uit zonlicht

Nieuws | de redactie
20 augustus 2012 | Met een microscoop die zélf deel was van de reactie hebben Utrechtse chemici voor het eerst gedetailleerde opnames gemaakt van een chemische reactie die door licht wordt versneld. Dankzij een laagje zilver op de naald.

De UU-scheikundigen lieten een speciale microscoop darvoor aanhet werk gaan binnen de chemische reactie. De resultaten zijn op 19augustus gepubliceerd in het prestigieuze Nature Nanotechnology.Bert Weckhuysen zegt hier enthousiast het volgende over: “Nu kunnenwe gericht werken aan een rendabele duurzame brandstof uitzonlicht”.

Duurzaam omzetten van zonlicht

Sommige chemische reacties vinden sneller plaats onder invloedvan licht en in contact met katalysatordeeltjes. Dezefotokatalytische reacties zijn nu tot op moleculair niveau in beeldte brengen dankzij een nieuwe meettechniek die de Utrechtsescheikundigen prof. Bert Weckhuysen, Evelien van SchrojensteinLantman en Arjan Mank in samenwerking met hun Duitse collega’shebben ontwikkeld.

De onderzoekers denken dat hun onderzoek nieuwe mogelijkhedenkan bieden voor het verbeteren van de zogenaamde solar fuels. Netals bij fotosynthese in planten, wordt bij deze duurzame brandstofde energie van zonlicht opgeslagen in moleculen.

“Solar fuels zijn momenteel economisch niet rendabel omdat nogniet bekend is hoe de brandstof efficiënt moet wordengeproduceerd”, aldus Weckhuysen. “Onze nieuwe meettechniek maakthet mogelijk om precies te zien wat er gebeurt tijdens het makenvan solar fuels en zo verbeteringen te bedenken.”

Scherpe zilveren punt

De onderzoekers maakten voor hun nieuwe meettechniek slimgebruik van de scherpe naald waarmee een tip-enhanced Ramanmicroscoop vlak boven een oppervlak opnamen maakt.

“Het laagje zilver op de naald gaat in combinatie met licht alskatalysatordeeltje werken. De aangepaste microscoop wordt dus zelfeen onderdeel van de chemische reactie en kan hierdoor dereagerende moleculen tot op het kleinste detail volgen.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK