Buma: Kabinet moet Kamer volgen

Nieuws | de redactie
16 augustus 2012 | Het moet nu gaan “over de toekomst van het talent en het hoger onderwijs bestel in ons land.” Extra studieschuld is daarom “een denkfout” en “een extra last.” Sybrand van Haersma Buma wil juist af van Zijlstra’s blokkades, ook bij 'de gehate boete'.

De CDA-lijsttrekker zegt tegen ScienceGuide dat hetkabinet zich naar deze lijn moet voegen,  en dat ook voor deochtend van 13 september. “De Kamer is eerst aan zet, zeiHalbe Zijlstra. Welnu daar wil een meerderheid af van de perikelenrond de langstudeerboete. Die gehate boete, om Mark Rutte aan tehalen. We moeten niet dit jaar nog allerlei gedoe hebben alvorenshem weer op nonactief te zetten. OCW moet dus een voorstel doen datdaarvoor zorgt. Een demissionaire staatssecretaris heeft in zo’ngeval de Kamer te volgen.”

Met uw voorzet in het Utrechtse debat heeft u de discussiehierover eigenlijk in een keer afgerond. Wat is de motivatiehiervoor eigenlijk?


Die vraag naar de toekomst moet centraal komen, niet voortdurendgedoe over zo’n instrument dat zoveel haken en ogen bleek tebezitten, ook in de feitelijke uitvoering door OCW. Ik wil ervooral op inzetten om met andere partijen te voorkomen dat zo’nleenstelsel er gaat komen, dat alles behalve sociaal is. Taboesmoet je dan loslaten.”

Waarom is dat punt zo cruciaal voor u geworden?

Nu hebben we een basisbeurs die een gift wordt als de studentpresteert. Haal je je bul, dan zeggen we ‘gefeliciteerd!’ Strakswordt dat ‘mooi zo, begin meteen maar met betalen nu’. De studentvan straks heeft dus én een diploma én €14.000 schuld te verwerken,nog los van wat veel studenten nu al aan schuld hebben moetenopbouwen.

Wat voor prikkel, voor impuls is dat nu voor talent en inzet?Niet een om eruit te halen wat er in je zit. Schuldopbouw betekentdat de student bij elke extra kans of verdere verdieping van z’nkennis moet gaan zitten rekenen. Hoeveel gaat me deze kans straksper maand aan extra last opleveren? Niemand wil risico’s lopenzoiets niet te kunnen overzien en ineens te veel te moetenophoesten. Zo haal je bij mensen nou juist niet het beste er
uit.

Uw PvdA-collega Samsom ziet hier vooral veel mogelijkhedenvoor jong talent en het is ook veel eerlijker. Alleenveelverdieners hoeven immers flink terug te betalen, zo betoogdehij op het plein in Utrecht.

Dat is echt een denkfout. Je verdient meteen na je studie echtniet zoveel, hoor. Wat noemt Samsom eigenlijk een topfunctie of eenhoog inkomen? Dat wil dan nu wel weten als hij over hetterugbetaalregime van zijn sociaal leenstelsel praat.

Daar komt nog iets bij. Net afgestudeerde jongeren beginnen inallerlei opzichten een nieuw bestaan. Je bent student af. Eeneerste baan, ze willen misschien een gezin stichten, hebben een dakboven hun hoofd nodig. Ze hebben dus vaak een hoop nieuwe kosten enlasten bij een nog bescheiden startsalaris. Het is helemaal nietproductief juist zulke jonge mensen en gezinnen met honderdeneuro’s per maand extra aan te slaan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK