Een etalage vol praktische kennis

Nieuws | de redactie
22 augustus 2012 | Hoe laat je als hogeschool zien wat je aan praktijkgericht onderzoek in huis hebt. De HBO Kennisbank is een etalage van kennis, zien studentvertegenwoordigers van SOM en LSVb. “Het is een middel om kennis naar mensen toe te brengen.”

Anne-Mien Regelink, secretaris van de LSVb,vertelt dat ze in haar studie op Windesheim veel heeft gehad aan deHBO Kennisbank. “Het is een goede bron om te zien hoe anderestudenten hun onderzoek doen. Vanuit je opleiding doe je in het HBOeigenlijk weinig kennis op over onderzoek doen, dus dan is deKennisbank een uitkomst. Eigenlijk is het zonde dat ik er zo laatpas kennis mee heb gemaakt.”

Een kwaliteitsstempel

Omdat zijn hogeschool  (HS Leiden) niet is aangesloten bijde HBO Kennisbank, heeft SOM-bestuurder Lars van Rooijen in zijn Pabo-opleiding geenkennis gemaakt met de database. “Een gemis. Volgens mij is deKennisbank van grote toegevoegde waarde. Ik kijk wel eens in dedatabase en zie veel onderzoek op het gebied van educatie dat eengoede input zou kunnen zijn. Ik denk dat de Kennisbank een stempelkan drukken op kwaliteit.”

LSVb-voorzitter Kai Heijneman heeft in zijn studiejournalistiek geen kennisgemaakt met de Kennisbank. “Het zat nietecht in het programma. Bij onze opleiding doe je sowieso niet echtonderzoek dus dat maakt ook wel uit. Maar ik heb ben wel al tweejaar geleden afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht, dus ik kanniet echt spreken voor hoe het nu is.”

Anne-Mien werpt tegen: “Bij de Windesheim-opleiding journalistiek wilden ze wel juist meeronderzoek in de opleiding gaan invoeren en daar is het misgegaan.Ze hebben het curriculum daar misschien wel te snel vormgegeven,zonder dat studenten goed wisten  hoe ze dan onderzoek moestendoen. Juist toen hadden deze studenten meer aan HBO Kennisbankkunnen hebben.”

Weinig inbedding lectoraten in curriculum

“De lat is daar inderdaad misschien wel te hoog gelegd ineens,”denk Kai. “Ze hadden een te hoge ambitie en nog niet de juisteonderzoeksvaardigheden. Als ik kijk naar mijn opleiding, dan zie jewel dat er lectoraten zijn. Ad van Liempt is bijvoorbeeld lector.Toch ontbreekt het nog aan inbedding van die onderzoekskant in hetcurriculum. Er komen wel eens interessante sprekers langs, zoalsBert Bakker, maar daar blijft het wel bij.”

Goed gebruik van de HBO Kennisbank kan in dat opzicht wellichtde sleutel zijn om studenten, lectoren en het maatschappelijkwerkveld bij elkaar te brengen en praktijkgericht onderzoek vrijbeschikbaar te maken. De studenten zien wel in dat de Kennisbankdan nog wel te winnen heeft aan bekendheid. Maar hoe?

Allereerst moeten alle hogescholen in Nederland aangesloten zijnbij de Kennisbank, zo zijn de drie studentvertegenwoordigers heteens. Maar ook in het onderwijs mag meer aandacht komen voor demogelijkheden van de Kennisbank.

“Ik heb zelf op mijn hogeschool les gegeven in onderzoek doen,”vertel Lars van Rooijen. “Dat werd heel goed ontvangen, omdat jeals student zonder theoretische kaders les geeft, maar vooralpraktisch vertelt waar je zoal tegenaan kan lopen. De HBOKennisbank kan daar aan toevoegen dat je ook kan zien wat er in jevakgebied al aan onderzoek is gedaan door andere studenten. Dat kanheel veel winst opleveren.”

Anonimiseren is niet zo moelijk

Dat betekent wel dat er zoveel mogelijk onderzoek beschikbaarmoet zijn op de Kennisbank. Daarbij loop je nog wel tegen dingenaan. Het MKB gaf eerder al aan zeker mogelijkheden te zien in deHBO Kennisbank als talentenpool. Bedrijven zijn echter ook welhuiverig om de op hun werkvloer opgedane informatie vrijbeschikbaar te maken. “Ik heb mijn onderzoek geanonimiseerd, dat isniet zo veel werk, dus dat is het probleem niet,” werpt Anne-MienRegelink tegen.

Ook hogescholen lopen nog wel tegen problemen aan. Welkeonderzoeken publiceer je? Zijn dat de goede cijfers, of maak je ookde zesjes beschikbaar? Bovendien is ook de presentatievorm steedsvaker aan verandering onderhevig. “Als je bijvoorbeeld een app hebtontwikkeld als afstudeerproject, of een behandelwijze hebtontwikkeld, hoe presenteer je dat dan op de Kennisbank?”

Toch zien de studenten wel degelijk de mogelijkheden van de HBOKennisbank om uit te groeien tot dé database voor praktijkgerichtonderzoek in het HBO. Anne-Mien: “Het heeft ook gewoon tijd nodig,als studenten van nu kennismaken met de Kennisbank en dat latermeenemen in hun werk, groeit op die manier ook weer de bekendheid,daar gaan echter wel wat jaren overheen.”

Koudwatervrees overwinnen

Volgens Kai moet er inderdaad ook gewoon nog wat’koudwatervrees’ overwonnen worden bij de betrokkenen. “Het isnatuurlijk hartstikke leuk dat er zoveel informatie en onderzoekvan anderen vrij beschikbaar is, maar je eigen dingen ook naarbuiten brengen is ook een beetje eng. Studenten moeten beseffen datze altijd auteursrecht op hun stukken behouden.”

Anne-Mien, Kai en Lars zijn het er over eens dat er met de goedewil, absoluut meer uit de HBO Kennisbank te halen valt. Demogelijkheden zijn duidelijk, nu moet het hele veld daarin mee endat kan gaat niet in één zucht. Kai Heijneman. “Het onderwijs isconservatief, maar ik denk dat iedereen ziet dat er nog veel meeruit te halen is.” 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK