Excellent in de ruimte

Nieuws | de redactie
28 augustus 2012 | Het ruimteonderzoek van SRON krijgt de hoogst denkbare internationale kwalificatie: "excellent". Kwaliteit, productiviteit, relevantie en vitaliteit ervan zorgen voor een gouden driehoek in Nederland van fundamentele R&D, grensverleggende technologie en 'state of the art' instrumentbouw.

Een internationale evaluatiecommissie heeft SRON NetherlandsInstitute for Space Research als ‘excellent’ beoordeeld. Excellentis de hoogst haalbare kwalificatie. De commissie was onder meer tespreken over de manier waarop het ruimteonderzoeksinstituut in deperiode 2005-2010 gebruik heeft gemaakt van de beschikbare middelenom zijn vooraanstaande positie in het nationale en internationaleruimteonderzoek te versterken en te behouden.

Het Nederlandse onderzoek vanuit de ruimte plukt hier duidelijkde vruchten van. De commissie acht wel een ruimere financiering vanhet instituut nodig om die sterke positie te behouden.

Vooraanstaande positie internationaal

Directeur prof. Rens Waters is een gelukkig mens, zo blijkt uitzijn reactie. “Samen met de Roadmap-gelden voor de ontwikkeling vande supercamera SAFARI à €18 miljoen helpt dit oordeel ons om degrote uitdagingen waar we nu voor staan optimistisch tegemoet tetreden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met delangetermijnstrategie die we nu aan het ontwikkelen zijn – en waarde commissie zich positief over heeft uitgesproken – devooraanstaande internationale positie van SRON kunnen behouden enversterken.”

De internationale expertgroep blijkt onder de indruk van dekwaliteit, productiviteit, relevantie en vitaliteit van hetinstituut. Hetzelfde geldt voor de manier waarop SRON zijn missie -de ontwikkeling en het gebruik van innovatieve technologie voorastrofysisch, aardgericht en (exo)planetair onderzoek vanuit deruimte – de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Op basis van zijnsuccesvolle ‘expertise-driehoek’ van fundamentele wetenschap,grensverleggende technologieontwikkeling en state of the artinstrumentbouw, kan het instituut een veelbelovende nieuwelangetermijnstrategie ontwikkelen.

Samen met WO en industrie

De relatie van het instituut met de Nederlandseuniversiteiten werpt wederzijds vruchten af, evenals het opleidenvan studenten en postdocs, zowel in wetenschappelijk alstechnologisch onderzoek.  De commissie merkt op dat hetSRON-onderzoek ook nieuw licht werpt op ons begrip van vraagstukkendie van groot maatschappelijk belang zijn, zoals klimaatveranderingen luchtvervuiling, en dat het instituut goed samenwerkt met deNederlandse (ruimtevaart)industrie.

Om er zeker van te zijn dat het instituut alle aspectenvan haar missie kan blijven vervullen, pleit de commissie wel sterkvoor een ruimere financiering van het instituut, om mogelijk temaken dat SRON een prominente rol op zich kan blijven nemen ininternationale ruimtemissies.

Het instituut heeft zijn vooraanstaande internationale positiejuist weten te verwerven door met succes mee te dingen naar eenleidende rol (Project Investigator) in internationaleruimtemissies, naast deelname aan kleinere missies en hetbinnenhalen van onderzoeksubsidies in competitie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK