Geen debat, geen oplossing

Nieuws | de redactie
27 augustus 2012 | De Kamer laat het er verder bij zitten. Een plenair debat over de langstudeerboete om conclusies te trekken komt er niet. Waarom niet? En wat dan wel?

Na de volledige verlamming in het overleg van deHO-specialisten met staatssecretaris Zijlstra werd aangekondigd,dat men op dinsdag a.s. een nader debat zou voeren, nu met de heleKamer. Maar de vraag rees al snel:’een debat waarover?’ Destaatssecretaris leek niet genegen zelf met constructievealternatieven te komen en de Kamermeerderheid vond geen uitweg.

Zelfkastijding

Twee oppositiepartijen bleken vervolgens ook geen zin te hebbenin een herhalingsoefening met een hoop vruchtelozeverontwaardiging. PvdA en SP hebben vrijdag een initiatiefwetingediend om “de gehate boete” op te doen schorten. Zij willen dusgeen debat om het debat, maar een snelle parlementaire afhandelingdoor de nieuwe Kamer, na 12 september.

De Kunduz-fracties zagen nu ook geen brood meer in eenvervolgdiscussie. Ten eerste zijn zij het onderling niet eensgeworden over een haalbaar alternatief. Een dergelijk debat zoualleen maar een vrijwillige herhaling van de zelfkastijding van hunonmacht en gebrek aan bestuurlijke helderheid zijn.

Begrijpelijke blikvernauwing

Bovendien zagen CDA, D66 en GroenLinks nog iets in hetverschiet. De VVD en de staatssecretaris zouden hun ‘Verdonkiaanse’opstelling tijdens het overleg op donderdag simpelweg herhalen endat zou een uiteindelijke, nuchtere oplossing ook niet dichterbijbrengen. Eerder het omgekeerde na 12 september. 

Daarbij speelt nog iets. De partijen van het redelijke middenbeseffen dat zij na de verkiezingen elkaar weleens heel erg nodigkonden hebben. Het heeft dan weinig zin om op een politiekzijdelingspunt – als de langstudeerboete – een enorme fuzz te gaanmaken en straks noodzakelijke partners nodeloos te vernederen.

De strijd tegen ‘de flanken’ verhoogt bij hen het besef van deurgency van doordacht en bindend optreden. Destaatssecrettaris leek nog niet zo ver, maar die is ookcampagneleider en dat zorgt in de hete fase van deverkiezingsstrijd altijd voor wat blikvernauwing. Men begrijpt datin het Haagse wel en laat het er daarom nu maar even bij.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK